Hauge, Knut

Hauge, Knut (1930-2010)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1973-1977

Gå til bildegalleri

Hauge, Knut har avgått ved døden.

Finn informasjon etter