Haus, Knut

Haus, Knut (1915-2006)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1981-1985
Ansiennitet:
13 år, 129 dager

Gå til bildegalleri

Haus, Knut har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.06.1915 i Greipstad, Vest-Agder
 • Død 23.06.2006
 • Sønn av lærer og kirkesanger Nils Thorkelsen Haus (1863-1957) og lærer og hjemmeværende Ingeborg Tomine Nygård (1892-1965)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1961 - 1965, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1965 - 1969, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1969 - 1973, KrF.
 • Representant nr 6 for Rogaland, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 6 for Rogaland, 1977 - 1981, KrF.
 • Representant nr 9 for Rogaland, 1981 - 1985, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 28.08.1963-25.09.1963 for Kjell Bondevik.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Formann, Landbrukskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 12.06.1985 - 30.09.1985

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1981-85

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 20.11.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1977 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

  1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 16.06.1983 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sørlandets kristelige ungdomsskole, Birkeland 1933
 • Vest-Agder landbruksskole, Søgne 1936
 • Artiumskurs Volda gymnas 1937
 • Sivilagronom, Norges Landbrukshøgskole, jordbrukslinjen 1941

Yrke

 • Bestyrer ved Tresamyrenes brenntorvfabrikk, Stor-Elvdal 1941-1942
 • Assistent ved Statens frøkontroll 1942-1944
 • Avdelingsleder ved Statens frøkontroll, Trondheim 1944-1948
 • Avdelingsleder ved avdelingen på Ås 1948-1950
 • Assistent ved Felleskjøpets forsøks- og stamsædgård, Vidarshov i Vang 1950-1953
 • Driftsleder ved Rogaland stamsædgård, Klepp 1953-1979

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Klepp Kommunestyre 1959-1963
 • Medlem Klepp Formannskap 1963-1967
 • Varaordfører Klepp Kommunestyre 1971-1973

Offentlige verv

 • Medlem Klepp menighetsråd 1957-1960
 • Formann Klepp menighetsråd 1960-1961
 • Medlem Brannstyret, Klepp 1963-1965
 • Formann Brannstyret, Klepp 1965-1974
 • Varamedlem Statens korn- og kraftforråd 1980-1986
 • Medlem Styret for Rogaland fylkes edruskapsnemnd 1986-1988
 • Formann Styret for Rogaland fylkes edruskapsnemnd 1988-1990

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Rogaland Kristelig Folkeparti 1960-1969
 • Formann Rogaland Kristelig Folkeparti 1964-1969

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varaleder Styret for Rogaland fylkeskrets av Norske kommuners sentralforbund 1971-1973
 • Leder Rogaland fylkeskrets av Norske kommuners sentralforbund kursutvalg 1971-1973

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Landbruksbankens Vestlandsavdeling 1970-1978