Isachsen, Knut

Isachsen, Knut (1906-1993)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 129 dager

Gå til bildegalleri

Isachsen, Knut har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.11.1906 i Aker, Akershus
 • Død 22.01.1993
 • Sønn av fabrikkeier Olaf Isachsen (1877-1932) og Hilda Johansen (1880-1977)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1954 - 1957, KrF.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Studieopphold i Tyskland og England
 • Oslo handelsgymnasium 1925

Yrke

 • Ansatt ved Udnæs Isachsen A/S konfeksjonsfabrikk, Oslo, senere Hønefoss 1928-1930
 • Prokurist 1930-1934
 • Disponent 1934-1946
 • Direktør 1946-1971

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1966

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Delegasjon til Statens innkjøpsarbeid i USA 1945-1946 (som konfeksjonsindustriens representant)
 • Medlem Rikslønnsnemnda 1964
 • Medlem Rikslønnsnemnda 1966

Tillitsverv i organisasjoner

 • Viseformann Confektionsfabrikanternes landsforbund 1939-1940
 • Viseformann Manefakturgrosserernes landsforbund 1947-1948
 • Medlem Sentralstyret i Norsk arbeidsgiverforening 1949-1971
 • Formann Konfeksjonsfabrikanternes arbeidsgiverforening 1949-1971

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Modum Bads Nervesanatorium 1963-1974

Litteratur

 • Isachsen, Knut: Industriens oppgave i idékampen, Oslo 1952