Knudsen, Knut Andreas

Knudsen, Knut Andreas (1919-2001)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 217 dager

Gå til bildegalleri

Knudsen, Knut Andreas har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 26.10.1919 i Gjerpen, Telemark
 • Død 10.04.2001
 • Sønn av skipsreder Christen Knudsen (1884-1986) og hjemmeværende Alfhild Bjercke (1882-1956)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1961 - 1965, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Telemark, 1965 - 1969, V.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Cranleigh School, Surrey, England 1937-1938
 • Handelsskole 1939
 • Student 1941
 • Norges Handelshøyskole 1941-1943

Yrke

 • Ansatt på kontor i Oslo 1938-1939
 • Ansatt ved Nortraship London 1945-1946
 • Ansatt på kontor i New York 1948-1950
 • Ansatt ved firmaet A/S Borgestad og Borgestad Fabrikker A/S 1950-1955
 • Skipsreder, disponent og medinnehaver ved firmaet A/S Borgestad og Borgestad Fabrikker A/S 1955-1990

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gjerpen Formannskap 1955-1959, 1959-1963
 • Medlem Skien Formannskap 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank 1965-1977
 • Medlem Styret for A/S Horten Verft 1967-1976

Tillitsverv i partier

 • Medlem Norges Venstrelags landsstyre 1961-1968
 • Medlem Arbeidsutvalget i Norges Venstrelag 1965-1968
 • Formann Gjerpen Venstrelag
 • Formann Telemark Unge Venstre
 • Medlem Styret i Telemark Fylkesvenstrelag

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Porsgrunn Tennisklubb 1950-1962
 • Medlem Hovedstyret i Foreningen for skandinaviske sjømannshjem i fremmede havner 1958-1985
 • Medlem Hovedstyret i Norges Rederforbund 1975-1983
 • Medlem Rådet for Skibsfartens Arbeidsgiverforening 1975-1983
 • Æresmedlem Porsgrunn Tennisklubb 1980

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Den norske Creditbank 1962-1983
 • Medlem Styret for Assuranseforeningen Unitas 1964-1986
 • Formann Styret for Porsgrunn Dagblad 1970-1979
 • Medlem Representantskapet for A/S Borregaard 1973-1986
 • Formann Kontrollkomiteen i A/S Borregaard 1977-1982