Korsæth, Knut

Korsæth, Knut (1932-2022)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oppland 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 199 dager

Gå til bildegalleri

Korsæth, Knut har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.01.1932 i Berg, Østfold
 • Død 15.07.2022
 • Sønn av skogsarbeider Henry Korsæth (1905-1964) og sykepleier/bestyrerinne Inger Anette Tegneby (1898-1967)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Oppland, 1973 - 1977, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1977 - 1981, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Lærerprøve 1953
 • Examen artium (privatist) 1954
 • Forberedende prøver i psykologi, filosofi og logikk 1954
 • Befalsskole adm. linje 1955
 • Gymnastikklærereksamen 1960
 • Engelsklærereksamen 1961
 • Geografi grunnfag 1961
 • Geografi mellomfag 1963
 • Historie grunnfag 1964
 • Geografi hovedfag 1967
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 1983

Yrke

 • Lærer ved Sagene Folkeskole, Oslo 1953-1961
 • Skoleinspektør i Flå 1961-1965
 • Skoleinspektør i Nordre Land 1965-1971
 • Skolesjef i Lillehammer 1971-1974
 • Skoledirektør i Oppland 1974-1981 (permisjon i ordførerperiode)
 • Fylkesmann i Oppland 1982-2002 (Gikk av 31.01.2002)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 1998 (for samfunnsgavnlig virke)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nordre Land Kommunestyre 1967-1971
 • Ordfører Lillehammer Kommunestyre 1975-1979, 1979-1981

Offentlige verv

 • Formann Generalplanutvalget, Nordre Land 1967-1971
 • Formann Finansutvalget, Nordre Land 1967-1971
 • Formann Utvalget som utarbeidet forslag til Landsregulativ for transport av skolebarn oppnevnt av Norske Kommuners Sentralforbund 1970-1977
 • Formann Utvalget for evt. lavere skolealder nedsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet 1972-1973
 • Medlem Planleggingsgruppa som utredet studieplanen for Oppland Distriktshøgskoles ett-årige studium i samfunnspolitikk og offentlig administrasjon og forvaltning i 1973-1974
 • Nestformann Lærerutdanningsrådet 1975-1980
 • Medlem Styret for De Sandvigske samlinger 1976-1983
 • Medlem Utvalget som utredet sammenfallende sivile og militære grenser innen DØK 1978-1979
 • Formann Utvalg til å vurdere funksjonsfordelingen og administrasjonsordningen i Forbruker- og Administrasjonsdepartementet 1978-1980
 • Formann Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen 1979-1985
 • Formann Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1979-1985
 • Medlem interdepartemental gruppe (KUD og FD) til å vurdere krigsskolens utdanning i relasjon til lærerutdanningen 1979-1980
 • Formann Finansutvalget, Lillehammer 1980-1981
 • Leder Tilsynsutvalget for Aulestad 1982-1987
 • Formann Oppland nærings- og sysselsettingsstyre 1982-1991
 • Formann Fylkeskattenemnda, Oppland 1982-2000
 • Formann Styret for Starum-senteret 1986-1988
 • Formann Autistutvalget 1988-1989
 • Formann Styret for Norsk Rikstoto 1988-1990
 • Medlem Styret for Starum-senteret 1989-1992
 • Medlem Samordningsrådet for OL-94 1989-1994
 • Medlem Styret for Norway Crafts 1990-1995
 • Leder Utvalget for samarbeid mellom Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet MOGOP 1992-1994
 • Formann Mjøsløsningen - et samarbeid innen kart og geodata mellom offentlige etater 1992-1999
 • Formann Styret for Starum-senteret 1992-1994
 • Medlem Styret for Starum-senteret 1995-1998
 • Formann Styret for Starum-senteret 1998-2000

Tillitsverv i partier

 • Formann Oppland arbeiderpartis kommuneutvalg 1969-1981
 • Medlem DNAs landskommunalutvalg - arbeidsutvalget 1969-1986
 • Sekretær og nestformann Styret i Lillehammer A 1971-1981
 • Formann DNAs gruppe ved landstinget Kommunenes Sentralforbund 1980-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Flå idrettlag 1961-1965
 • Formann Hallingdal Skikrets 1963-1965
 • Formann Barne- og ungdomsutvalget i Buskerud idrettskrets 1963-1965
 • Nestformann Øvre Buskerud friidrettskrets 1963-1965
 • Leder Norske Kommuners Sentralforbunds skyssutvalg 1969-1977
 • Medlem Styret for Oppland fylkeskrets av Norske Kommuners Sentralforbund 1976-1979
 • Medlem Landstinget for Norske Kommuners Sentralforbund 1976-1983
 • Leder Landstingsgruppa i Norske Kommuners Sentralforbund 1980-1983
 • Formann Lillehammer Idrettsforening 1984-1985
 • Formann Gudbrandsdal friidrettskrets 1984-1985
 • Medlem Sentralstyret i Norges Friidrettsforbund 1985-1990
 • Formann Oppland Friidrettskrets 1985-1987
 • Nestformann Lillehammer Idrettsforening 1985-1986
 • Leder Hovedutvalg Organisasjon, Norges Friidrettsforbund 1987-1988
 • Medlem Styret i Norges Idrettsforbund 1991-1994
 • Leder World Cup og prøve-OL nordiske grener 1992-1993
 • Leder Sommerlekene for psykisk utviklingshemmede 1994-1995
 • Formann Oppland idrettskrets 1994-2002
 • Leder Gjøvik og Vardal håndballklubb 2002-2004
 • Nestleder Oppland idrettskrets fra 2002
 • Æresmedlem Norges Idrettsforbund og Olympiske komité 2003
 • Leder Oppland Friidrettskrets 2005-2007
 • Medlem Styret for Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Kredittkasen, Lillehammer 1978-1988
 • Nestformann Styret for Beitostølen Helsesportsenter 1982-1986
 • Medlem LOOCs protkollære utvalg 1991-1994
 • Leder Programstyret reiselivsforskning (Norges forskningsråd) 1994-1999
 • Leder Styret for Lillehammer Presse- og informasjonssenter A/S 1994-1999
 • Leder Konsolideringsutvalget for museene i Gjøvik/Toten, Valdres og Nord-Gudbrandsdal regionene 2003-2007
 • Medlem Styret for Bakkehaugen samling 2003-2007
 • Medlem Styret for Valdres museer as 2006-2007
 • Leder Styret for Madshus Ski Festival fra 2006

Litteratur

 • Korsæth, Knut: Ålment oversyn over folkedansen si soge. Pedagogisk innføring i nokre song- og turdansar, eget 1953
 • Korsæth, Knut: Endringer i bruksstrukturen i Lyngdal, eget 1963
 • Korsæth, Knut: Flå i Hallingdal. En næringsøkonomisk analyse. Hovedfagsoppgave i geografi, eget 1967
 • Korsæth, Knut: Kongens og folkets mann i Oppland. Knut Korsæth ser tilbake, Thorsruds forlag Lillehammer 2003