Nordheim-Larsen, Kari

Nordheim-Larsen, Kari (1948-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.06.1948 i Holla, Telemark
 • Datter av ingeniør Hans Nordheim-Larsen (1917-1968) og husmor/ekspeditør Gerd A. M. Johannessen (1919-1994)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Utenriksdepartementet, Bistandssaker, 04.09.1992 - 25.10.1996
  Fungerende statsråd, Barne- og familiedepartementet, 24.12.1993 - 05.04.1994
  Statsråd, Utenriksdepartementet, Bistandssaker, 25.10.1996 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1967
 • Sekretærkurs 1968
 • Telemark Lærerhøgskole (adjunkt) 1984

Yrke

 • Sekretær 1969-1973
 • Timelærer engelsk og kontorfag, Arbeidernes Opplysningsforbund 1973-1981
 • Lærer Hjartdal barne- og ungdomsskole 1984-1985
 • Engasjement som prosjektleder for å utrede nyhetsformidling for blinde og svaksynte i Telemark 1986-1987
 • Engasjement som prosjektleder for å utarbeide barne/ungdomsplan for Porsgrunn kommune 1986-1987
 • Rådmann i Hol kommune 2004-2006
 • Fylkesmann i Telemark fra 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skien Bystyre 1979-1983, 1983-1987, 1987-1990

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Telemark 1979-1983
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Telemark 1983-1987
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Telemark 1987-1990 på heltid

Offentlige verv

 • Leder Styret for Telemarksforskning 1983-1987
 • Varamedlem Styret for INKO-tjenesten i Telemark 1984-1988
 • Varamedlem Kringkastingsrådet 1986-1992
 • Varamedlem Hovedstyret for Folketrygdfondet 1986
 • Leder Det regionale høgskolestyret for Telemark 1987-1990
 • Leder Telemark forskningsråd 1987-1990
 • Medlem Norsk kulturråd 1988-1990
 • Leder Programstyret for reiselivsforskning i Norges råd for anvendt samfunnsforskning NORAS 1990-1992
 • Nestleder Norsk kulturråd 1990-1992

Tillitsverv i partier

 • Regionsekretær DNA 1991-1992
 • Medlem Styret for Arbeiderpartiets kvinnesekretariat
 • Leder Kvinneutvalg i Telemark Ap

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Forskningsstiftelsen Tel Tek, Porsgrunn 1983-1987