Mork, Knut

Mork, Knut (1895-1979)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 90 dager

Gå til bildegalleri

Mork, Knut har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.02.1895 i Bolsøy, Møre og Romsdal
 • Død 03.07.1979
 • Sønn av gardbruker Anders Merkesnes (1860-) og Ingeborg Anna Mork (1868-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1945 - 1949, KrF.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Likningssekretær i Bolsøy kommune 1928-1949
 • Kontorsjef i Bolsøy kommune 1950-1961

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bolsøy formannskap 1945-1947
 • Medlem Bolsøy kommunestyre 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Bolsøy 1927-1929
 • Varamedlem Skolestyret, Bolsøy 1933-1938, medlem 1939-1941, 1945-1947
 • Medlem Styret for kretssjukekassen Bolsøy 1937-1939
 • Medlem Kraftfornemnda 1938-1940
 • Formann Ligningsrådet, Bolsøy 1938-1946
 • Medlem Fylkesskattestyret, Møre og Romsdal 1938-1942, 1950-1954
 • Varamedlem Skattenemnda 1942-1945, medlem 1950-1951
 • Varamedlem Styret for Bolsøy kommunale elektrisitetsverk 1942
 • Medlem Lagretten 1942-1945, domsmann 1951-1963
 • Domsmann Herredsretten 1945-1948
 • Medlem Nemnda til å forhandle om utviding av Molde by sine grenser 1945
 • Medlem Folketellingsstyret 1946-1954
 • Medlem Overformynderiet 1950-1963
 • Medlem Trafikkutvalget 1951-1952, formann 1952-1961
 • Varamedlem Yrkesskolenemnda 1956-1959
 • Medlem Styret for Kviltorp og Tøndergård 1956-1959, formann 1960-1961
 • Medlem Lønnsutvalget 1957-1959
 • Medlem og formann Nemnda til manntallsføring av fiskere 1960-1961
 • Medlem Stipendienemnda 1960-1961

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Bolsøy Kristeleg Folkeparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Styret i Mjelvahagen Indremisjon 1928-1942, 1944-1948, 1951-1957
 • Formann Romsdal Landmannslag 1960-1975
 • Medlem Fondsstyret for Fond til framhjelp av jordbruket i Møre og Romsdal 1976-1979