Myrstad, Knut

Myrstad, Knut (1913-2001)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Myrstad, Knut har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 02.12.1913 i Selje, Sogn og Fjordane
 • Død 27.05.2001
 • Sønn av småbruker Jakob Myrstad (1885-1966) og hjemmeværende Johanne Hundeide (1885-1924)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Sogn og Fjordane, 1965 - 1969, KrF.
 • Representant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1969 - 1973, KrF.
 • Representant nr 3 for Sogn og Fjordane, 1973 - 1977, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1965-69

  Midlertidig varasekretær, Stortinget, 01.10.1966 - 16.12.1966

  1973-77

  Visesekretær, Lagtinget, 09.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 01.10.1965 - 09.02.1967
  Medlem, Protokollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Landbrukskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1969 -
  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nordfjord ungdomsskule 1931-1932
 • Selje arbeidsskule 1932-1933
 • Indremisjonsselskapets bibelskole 1933-1934

Yrke

 • Konstituert folkeskolelærer i Selje 1955-1957
 • Lærer ved Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo 1962-1964

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Foreleser ved en rekke eldrekurs ved Sunnfjord folkehøgskule og Nordfjord folkehøgskule 1979-1985

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Selje 1949-1955
 • Medlem Læreboknemnda 1956-1963
 • Nestformann Skolestyret, Selje 1956-1957
 • Formann Skolestyret, Selje 1958-1959
 • Formann Barnevernsnemnda, Selje 1960-1963
 • Medlem Sambandet av barnevernsnemnder, Sogn og Fjordane 1961-1963
 • Medlem Utvalget til å utrede spørsmål vedrørende stat og kirke 1971-1975
 • Formann Plannemnda for modernisering og nybygg ved Selje gamleheim 1982-1983
 • Medlem Barnevernsnemnda, Selje

Tillitsverv i partier

 • Varamedlem Kristelig Folkepartis sentralstyre 1973-1975
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1973-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Ungdomssekretær Nordfjord Indremisjon 1934-1945
 • Ungdomssekretær Indremisjonsselskapet 1945-1946
 • Kretssekretær Sunnfjord indremisjon 1946-1948
 • Kretssekretær Nordfjord indremisjon 1948-1955 permisjon 1955-57
 • Kretssekretær Nordfjord indremisjon 1957-1962 permisjon 1962-64
 • Kretssekretær Nordfjord indremisjon 1964-1965

Andre administrative verv

 • Medlem Rådet for Nordfjord folkehøgskule 1950-1973
 • Formann Styret for kafeen Symra i Selje 1961-1966
 • Medlem Byggenemnda for nybygg ved Nordfjord folkehøgskule 1963-1965
 • Varamedlem Styret for Nordfjord folkehøgskule 1965-1981
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro 1974-1979
 • Nestformann Styret for Nordfjord folkehøgskule 1981-1984

Litteratur

 • Myrstad, Knut (red.): Ljosstrålar, 1949-65
 • Myrstad, Knut (medred.): Nordfjord indremisjon gjennom 75 år, 1954
 • Selja i tusen år, 1968