Risnes, Knut Johannes

Risnes, Knut Johannes (1938-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 326 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.08.1938 i Hordabø, Hordaland
 • Sønn av gårdbruker Karl Sylta Risnes (1903-1987) og husmor Hilda Rikstad (1907-1974)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1973 - 1977, KrF.
 • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 1977 - 1981, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1985 - 1989, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1989 - 1993, KrF.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Risnes skole 1945-1952
 • Hordabø framhaldsskole 1952-1953
 • Nordhordland Folkehøgskole 1954-1956
 • Stord offentlige lærerskole 1957-1961
 • Grunnfag forming, Statens lærerkurs i forming 1963-1964
 • Historie grunnfag, Norges Lærerhøgskole i Trondheim 1966-1967
 • Mediekunnskap, Distriktshøgskolen i Volda 1983-1984

Yrke

 • Lærervikar ved Indrevær skole i Solund 1956-1957
 • Lærer ved Ulveset skole, Fjell kommune 1962-1963
 • Lærer ved Manger skole i Radøy kommune 1962
 • Lærer ved Manger skole, Radøy kommune 1963-1968
 • Rådgiver og undervisningsinspektør, Radøy kommune 1968-1969
 • Undervisningsinspektør, Fjell ungdomsskole 1969-1971
 • Rektor ved Kaland barne- og ungdomsskole, Austrheim 1971-1992 (permisjon 1976-1977 og 1986-1992)
 • Undervisnings- og kultursjef i Austrheim kommune 1992-2002
 • Seniorrådgiver i Austrheim kommune 2002-2005
 • Pensjonist fra 2005

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Austrheim kommunes kulturpris 2004
 • Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste 2005
 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Austrheim Kommunestyre 1975-1976, 1986-1987, 1987-1991, 1991-1992
 • Varaordfører Austrheim Kommunestyre 1977-1979, 1983-1985
 • Varamedlem Austrheim Formannskap 2007-2011

Offentlige verv

 • Varamedlem Bjørgvin bispedømmeråd 1983-1984
 • Medlem Bjørgvin bispedømmeråd 1984-1987
 • Medlem Kirkemøtet 1984-1994
 • Varamedlem Kringkastingsrådet 1986-1993
 • Leder Bjørgvin bispedømmeråd 1987-1995
 • Nestleder Styret for Nordhordland interkommunale tiltakskontor 1987-1990
 • Nestleder Regionrådet, Nordhordland 1987-1990
 • Leder Regionrådet, Nordhordland 1990-1992
 • Leder Styret for Nordhordland interkommunale tiltakskontor 1990-1992
 • Medlem Kirkerådet 1990-1994
 • Varamedlem Kirkerådet 1994-2002

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Hordaland KrFU 1965-1969
 • Medlem Landsstyret KrFU 1969-1971
 • Leder Hordaland KrFU 1969-1971
 • Varamedlem Styret for Hordaland KrF 1971-1972
 • Organisatorisk nestformann Hordaland KrF 1974-1975
 • Nestleder KrFs kommunalpolitiske utvalg 1976-1984
 • Politisk nestformann Hordaland KrF 1977-1984

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Krinsstyret for Det Norske Misjonsselskap, Bergen krets 1976-1986
 • Leder Barne- og ungdomsrådet i Det Norske Misjonsselskap, Bergen Krets 1976-1979
 • Leder Regionstyret i Det Norske Misjonsselskap, Bjørgvin 1995-2001

Andre administrative verv

 • Nestleder Styret for Nordhordland Industriservice fra 1985
 • Medlem Styret for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem 1996-1999
 • Nestleder Styret for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem 1999-2001
 • Leder Styret for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem 2001-2003
 • Medlem Styret for Sjukepleierhøgskolen Bergen Diakonissehjem 2001-2003
 • Medlem Bergen Diakonissehjem sykehus, Haraldsplass 2001-2003
 • Medlem Styret for Garnestangen Ungdomshjem 2001-2003
 • Medlem Styret for Vestnorsk Utvandringssenter fra 2005