Toven, Knut

Toven, Knut (1897-1980)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1965-1969
Ansiennitet:
19 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Toven, Knut har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.03.1897 i Nesset, Møre og Romsdal
 • Død 18.11.1980
 • Sønn av bonde Hallvard Toven (1868-1935) og Ingeborg Bersås (1872-1942)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Møre og Romsdal, 1950 - 1953, KrF.
 • Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, KrF.
 • Representant nr 7 for Møre og Romsdal, 1958 - 1961, KrF.
 • Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 1961 - 1965, KrF.
 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 1965 - 1969, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1965-69

  Varapresident, Stortinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.06.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Samferdselskomiteen, 13.10.1961 - 03.10.1963
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 03.10.1963 - 17.12.1963
  Medlem, Samferdselskomiteen, 17.12.1963 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Finanskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1954-57

  Medlem, Reglementskomiteen, 22.03.1957 - 10.01.1958

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1956 - 1957

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1964
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 -

  1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1966

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1958-61

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Nestformann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Gjermundnes landbruksskole 1919

Yrke

 • Gårdbruker, overtok farsgården Toven 1928

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Fortjenstmedalje i gull 1966

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Nesset Kommunestyre 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1942, 1945-1947, 1947-1951

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1928-1931
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1931-1934
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1934-1937
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1937-1942
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1945-1947
 • Formann Fylkesting, Møre og Romsdal 1947-1949
 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1947-1951
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1950-1951

Offentlige verv

 • Medlem Jordstyret, Nesset 1925-1927
 • Formann Jordstyret, Nesset 1928-1930
 • Takstmann Lånekassen for jordbruket, Romsdal 1932-1940
 • Medlem Nesset skjønns- og domsutvalg 1932-1935
 • Overformynder , Nesset 1941-1949
 • Medlem Overformynderstyret, Nesset 1941-1949
 • Medlem Nesset skjønns- og domsutvalg 1945-1947
 • Medlem Fylkessamferdselsnemnda, Møre og Romsdal 1947-1949
 • Medlem Fylkesskattestyret, Møre og Romsdal 1947-1956
 • Medlem Styret for Romsdal husmorskole 1947-1949
 • Varahovedtaktsmann Hypotekbanken i Romsdal og Nordmøre 1947-1951
 • Medlem Representantskapet for A/S Vaksdal mølle 1955-1968
 • Varamedlem Styret for Norges Kommunalbank 1955-1967
 • Medlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1967
 • Medlem Komiteen til å gjennomgå bestemmelsene i lov om kommunevalg av 10 april 1925 og sette fram forslag til endring i disse fra 1961
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Ålesund 1962-1968
 • Medlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfonds kontaktutvalg 1964-1965
 • Formann Rådet for Distriktenes utbyggingsfonds kontaktutvalg 1965-1967
 • Medlem Ligningsnemnda, Nesset
 • Medlem Skolestyret, Nesset
 • Medlem Nesset menighetsråd
 • Takstmann Norges kredittforening for land- og skogbruk

Tillitsverv i partier

 • Formann Nesset Bondeparti 1929-1940
 • Formann Nesset KrF 1947-1955
 • Medlem KrFs programnemnd 1951-1951, 1956-1956

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Nesset bondelag 1930-1940
 • Medlem Styret i Romsdal bondelag 1933-1946
 • Formann Romsdal bondelag 1946-1949
 • Medlem og formann Styret for Nesset Indremisjon
 • Medlem Styret i Nesset lokallag av Norsk Misjonsselskap