Storberget, Knut

Storberget, Knut (1964-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 2013-2017
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 06.10.1964 i Elverum, Hedmark
 • Sønn av skogbruker Lars Storberget (1921-1992) og sykepleier Marit Drangsholt-Salvesen (1923-1992)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 7 for Hedmark, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 5 for Hedmark, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 6 for Hedmark, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 1 for Hedmark, 2013 - 2017, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 17.10.2005-30.09.2009, Thomas Breen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2009-11.11.2011, Thor Lillehovde møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 01.11.2001
  Medlem, Justiskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 17.10.2005

  2009-2013

  Medlem, Finanskomiteen, 16.11.2011 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Næringskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 22.01.2002 - 30.09.2005

  2009-2013

  Delegat, FNs generalforsamling, 2012 -

  2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Justis- og politidepartementet, 17.10.2005 - 11.11.2011

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnfag statsvitenskap ved UiO 1984-1985
 • Juridisk embetseksamen ved UiO 1985-1990

Yrke

 • Advokat 1992-2002 (med møterett for Høyesterett fra 2002)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Elverum Kommunestyre 1991-1995, 1995-1999

Offentlige verv

 • Observatør FNs Generalforsamling 1991
 • Medlem Skatteutvalget, Elverum 1993-2000
 • Medlem Norsk forebyggingsforum 1997-2000
 • Forsvarer Herredsretten, Sør-Østerdal 1997-2001 (fast)
 • Forsvarer Eidsivating Lagmannsrett 1997-2001 (fast)
 • Leder Styret for Hedmark Teater 1998-2001
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets styre 1998-2001
 • Medlem Regjeringens ruspolitiske råd 1999-2001
 • Varamedlem Riksvalgstyret 2017

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Hedmark Arbeiderparti 1997-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder JUVENTE 1989-1991
 • Medlem Styret for LNU (Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner) 1990-1992
 • Nestleder Avholdsfolkets Landsråd 1991-1998
 • Medlem Styret for FORUT (solidaritetsaksjon for utvikling) 1994-1999
 • Medlem Styret for UNICEF Norge 2001-2002

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Hamar Media AS 1997-2005

Litteratur

 • Storberget, Knut: Diverse artikler
 • Storberget, Knut: Juridisk kontroll med alkoholpolitiske beslutninger, Oslo 1993
 • Storberget, Knut: Jus og alkoholpolitikk, Oslo 1995
 • Storberget, Knut (red.): "Bjørnen sover", Aschehoug Oslo 2007
 • Storberget, Knut: "Det er dine øyne jeg ser" Om forbrytelse, straff og forsoning, Aschehoug Oslo 2012