Vik, Knut Severin Jakobsen

Vik, Knut Severin Jakobsen (1892-1972)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1958-1961
Ansiennitet:
9 år, 289 dager

Gå til bildegalleri

Vik, Knut Severin Jakobsen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.02.1892 i Bruvik, Hordaland
 • Død 16.07.1972
 • Sønn av veioppsynsmann og småbruker Jakob Knutsen Vik (1864-1955) og Magdeli Herfindal (1860-1936)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1950 - 1953, A. (11.01.1950 - 18.07.1953)
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1950 - 1953, A. (18.07.1953 - 10.01.1954)
 • Representant nr 7 for Hordaland, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 7 for Hordaland, 1958 - 1961, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 05.01.1952-18.07.1953 for Jakob Martin Pettersen.
 • Rykket opp som representant 18.07.1953 etter Ole Jensen Rong d.y.s død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 15.01.1952 - 18.07.1953
  Medlem, Protokollkomiteen, 15.01.1952 - 18.07.1953
  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 18.07.1953 - 10.01.1954
  Medlem, Protokollkomiteen, 18.07.1953 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Sekretær, Protokollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Sekretær, Protokollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole 1907

Yrke

 • Gruvearbeider ved Skaftun kalksteinbrudd 1925-1942
 • Formann ved Skaftun kalksteinbrudd 1942-1951

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bruvik Kommunestyre 1931-1934, 1934-1937, 1937-1939
 • Ordfører Bruvik Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1957

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1945-1947
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1947-1950

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Bruvik elektrisitetsverk 1933-1951
 • Skjønnsmann 1938
 • Skjønnsmann 1941-1943
 • Medlem Arbeidsnemnda, Bruvik 1942-1945
 • Medlem Styret for Øystese statsrealskole
 • Medlem Styret for Norheimsund yrkesskole

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i lokallag av arbeiderpartiet 1930-1934
 • Medlem Styret i distriktslag av arbeiderpartiet 1950-1953
 • Formann Skaftå arbeiderlag

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Distriktsavdeling av Norske kristne arbeideres forbund 1950-1954
 • Formann Norske kristne arbeideres forbund fra 1957
 • Medlem Styret i Blå kors distriktsavdeling

Andre administrative verv

 • Varamedlem Representantskapet for Årdal og Sunndal Verk A/S 1958-1962