Ytre-Arne, Knut

Ytre-Arne, Knut (1896-1968)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1961-1965
Ansiennitet:
16 år, 108 dager

Gå til bildegalleri

Ytre-Arne, Knut har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.12.1896 i Haus, Hordaland
 • Død 30.03.1968
 • Sønn av gardbruker Lars Ytre-Arne (1871-) og Dordi Vikne (1867-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1945 - 1949, V. (04.12.1945 - 13.07.1949)
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1945 - 1949, V. (13.07.1949 - 10.01.1950)
 • Representant nr 8 for Hordaland, 1950 - 1953, V.
 • Representant nr 4 for Hordaland, 1954 - 1957, V.
 • Representant nr 4 for Hordaland, 1958 - 1961, V.
 • Representant nr 3 for Hordaland, 1961 - 1965, V.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 13.07.1949 etter Nils Tveits død.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1958-61

  Sekretær, Lagtinget, 18.01.1958 - 11.01.1959
  Varasekretær, Stortinget, 12.01.1959 - 30.09.1960
  Sekretær, Lagtinget, 01.10.1960 - 30.09.1961

  1961-65

  Varapresident, Stortinget, 06.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.07.1949 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Landbrukskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Landbrukskomiteen, 27.01.1958 - 01.10.1959
  Sekretær, Landbrukskomiteen, 01.10.1959 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Sekretær, Landbrukskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fana folkehøgskule
 • Kurs ved Norges lærerhøgskole
 • Studiereiser i Sverige, Danmark og Tyskland
 • Jordbruksskolen på Stend 1916-1918
 • Statens småbrukslærerskole 1920-1921

Yrke

 • Kursleder ved Hordaland landbruksselskap 1922
 • Lærer ved småbruks- og jordbruksskoler 1922-1938
 • Vandrelærer i jord- og husdyrbruk i Hordaland 1939-1947
 • Fylkesagronom 1948-1966

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Klostermedaljen 1965

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Fana Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Formann Styret for Trygdekassa, Meland 1929-1939
 • Formann Jordstyret, Meland 1932-1940
 • Medlem Ligningsrådet, Meland 1932-1937
 • Medlem Edruskapsnemnda, Meland 1937-1939
 • Formann Ligningsrådet, Meland 1937-1939
 • Formann Skogutvalget, Fana 1945-1957
 • Formann Edruskapsnemnda, Hordaland 1946-1958
 • Formann Vegutvalget, Fana 1947-1955
 • Tilsynsmann for prestegårdene i Midthordland 1947-1964
 • Medlem arbeidsutvalg for interkommunal nemnd om elektrifisering av Bergensbanen 1949-1964
 • Medlem Representantskapet for A/S Vaksdal mølle 1956-1959
 • Formann Kontrollkomiteen for A/S Vaksdal Mølle 1956-1959
 • Medlem Administrasjonen for Hypotekbankens og Norges Småbruks- og Bustadbanks kontor, avdeling Bergen 1957-1968
 • Formann Styret for A/S Vaksdal mølle 1959-1968
 • Medlem Rådet for norsk utviklingshjelp 1965-1968
 • Medlem Statens Landbruksbanks avdelingsstyre i Bergen 1965-1968
 • Medlem Nemnda om småbruksundervisning
 • Formann interkommunal elektrisitetsnemnd for Nordhordland

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Meland Venstrelag 1932-1937
 • Medlem Styret i Fana Venstrelag 1946-1948
 • Formann Styret i Fana Venstrelag 1948-1952
 • Formann Hordaland Venstrelag 1958-1962

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Hordaland fjørfeavlslag 1932-1947
 • Ordfører Norsk fjørfeavlslag 1933-1951
 • Formann Hordaland fylke av Det norske totalavholdslag 1943-1950
 • Medlem Avholdsfolkets landsnemnd 1949-1967
 • Formann Den store innsamlingskomiteen til DNT sitt 100 års jubileum 1959
 • Medlem Representantskapet i Norsk Myrselskap
 • Formann Meland Bonde- og småbrukarlag

Andre administrative verv

 • Revisor Alversund og Meland Einbåtlag 1927-1939
 • Medlem Styret for Bergen og Nordhordland trafikklag 1928-1957
 • Medlem Styret for Bergen og Opland eggcentral 1930-1932
 • Medlem Styret i Hordaland Landbruksmuseum 1945-1968
 • Medlem Styret for L/L Fanabilane 1948-1957
 • Medlem Styret for Bergen og Opland eggcentral 1949-1953
 • Medlem Styret for Det norske Totalavholdsselskaps forlag Ariel 1952-1957
 • Ordfører Rådet for fjørfeslakteriet i Bergen

Litteratur

 • Ytre-Arne, Knut: Ord og Gjerninger, 1982