Opseth, Kjell

Opseth, Kjell (1936-2017)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Sogn og Fjordane 1997-2001
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Opseth, Kjell har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 02.01.1936 i Førde, Sogn og Fjordane
 • Død 03.12.2017
 • Sønn av fabrikkeier Karl Opseth (1896-1964) og hjemmearbeidende Orlaug Bruland (1894-1978)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 4 for Sogn og Fjordane, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Sogn og Fjordane, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 03.11.1990-30.09.1993, Reidar Sandal møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1993-22.12.1995, Reidar Sandal møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 22.12.1995-30.09.1997, Marit Lefdal møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1997-17.10.1997, Marit Lefdal møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 03.11.1990
  Sekretær, Samferdselskomiteen, 23.10.1989 - 03.11.1990
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 03.11.1990

  1997-2001

  Sekretær, Næringskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1981-85

  Medlem, Stortingets administrasjonsstyre, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets administrasjonsstyre, 01.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 09.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1989 - 03.11.1990

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 17.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 03.11.1990 - 25.10.1996
  Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 25.10.1996 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sogndal yrkesskule (elektrikerlinje) 1955-1956
 • Skiensfjordens tekniske fagskole (elektrolinje) 1959-1961
 • Tillegg for installasjon og verkstedsdrift 1961-1962
 • Handelsskole 1968-1969

Lærlingepraksis

 • Elektrikerlærling Førde 1953-1955
 • Elektrikerlærling Førde 1958-1959

Fagbrev

 • Elektromontør gruppe L 1961

Yrke

 • Ingeniør Porsgrunn 1962-1963
 • Arbeidsleder Oslo 1963-1965
 • Installasjonssjef Oslo 1965-1966
 • Installasjonssjef Førde kommunale elektristitetsverk 1966-1975
 • Installatør og disponent A/S NEBB-Førde 1975-1985
 • Selvstendig næringsdrivende fra 2001 (deltid)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Førde Formannskap 1971-1975, 1975-1979, 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Rådet for Førde Helsetun 1972-1983
 • Medlem Styret for L/L Svultingen 1975-1987
 • Medlem Rådet for Førde og Naustdal elektrisitetsverk 1975-1987
 • Medlem Generalplanutvalget, Førde 1976-1981
 • Medlem Regjeringsutvalget for informasjonsteknologi 1995
 • Nestleder Styret i Helse Førde, Førde 2001-2008

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Førde Ap 1967-1977
 • Formann Førde Ap 1968-1976
 • Formann Sogn og Fjordane Ap 1978-1982
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1979-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Sogn og Fjordane LOs utvalg for familiespørsmål 1976-1981
 • Sekretær Norsk forbund for arbeidsledere og tekniske funksjonærer, avdeling 134 1977-1982
 • Medlem Fylkesavdelingen av Norske Kommuners Sentralforbund 1980-1983

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Førde Sementvarefabrikk 1969-1989
 • Medlem Styret for A/S NEBB-Førde 1975-1983
 • Medlem Styret for Saga Fjordbase A/S fra 2001
 • Medlem Synøve Finden ASA 2001-2007
 • Leder Styret for Hologalandsbrua A/S fra 2001