Johnsen, Kristin Ørmen

Johnsen, Kristin Ørmen (1953-)

Parti:
Høyre
Vararepresentant for
Buskerud 2021-2025
Ansiennitet:
8 år, 156 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 08.03.1953 i Bærum, Akershus
 • Datter av disponent Kjell Ørmen (1927-1986) og sykepleier Ranghild Gerd Kringleboten (1929-2010)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Buskerud, 2013 - 2017, H.
 • Representant nr 5 for Buskerud, 2017 - 2021, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 2021 - 2025, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Valgkomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 02.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 12.10.2017 - 16.03.2018
  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 16.03.2018 - 22.03.2018
  Leder, Familie- og kulturkomiteen, 22.03.2018 - 30.09.2021
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.2021 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet, 26.10.2001 - 16.01.2004

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Drammen Gymnas 1973
 • Examen philosophicum, Universitetet i Oslo 1973
 • Statens sykerpleierskole, Oslo 1977
 • Registered General Nurse, An bord Altranais 1978
 • Psykologi og samfunnsgeografi, Trinity College, Dublin, Irland 1980
 • 2-årig høgskolelærerutdanning, Norges Sykepleierhøgskole, Oslo 1982
 • Kommisjonsvurdert som førstelektor 1989
 • Embetseksamen i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo 1992
 • Executive Master of Management, Handelshøyskolen BI 2013

Yrke

 • Sykepleier og ledende sykepleier, Rikshospitalet 1977-1978
 • Sykepleier, Dr.Steevens Hospital, Dublin, Irland 1978
 • Sykepleier, Belgrave Nurse Bureau, Dublin, Irland 1979
 • Høgskolelektor, Høgskolen i Buskerud 1980-2001
 • Amanuensis vikar, institutt for sykepleiervitenskap, Universitetet i Oslo 1997
 • Prorektor, Høgskolen i Buskerud 1997-2000
 • Dekan, avdeling for helsefag i Drammen, Høgskolen i Buskerud 2000-2001
 • Rektor, Høgskolen i Oslo 2004-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Drammen Formannskap 1995-1999, 1999-2003

Offentlige verv

 • Styremedlem Det regionale høgskolestyret for Buskerud 1986-1990
 • Leder Styret for nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 2000-2001
 • Leder Styret for Høgskolen i Buskerud 2004-2007
 • Nestleder Styret for Regionalt helseforetak, Helse sør 2004-2006
 • Nestleder Styret for Rikshospitalet HF 2006-2008
 • Styremedlem Norwegian Center of Expertise in System Engineering Kongsberg 2006-2013
 • Styremedlem Papirbredden Karriersenter 2006-2010
 • Varaleder Styret for sparebanken øst 2006-2009
 • Leder Styret for Forskningsinkubatoren DRIV AS 2008-2010
 • Nestleder Styret i Drammenregionens interkommunale renovasjonsselskap 2009-2013

Tillitsverv i organisasjoner

 • Styremedlem Strømsgodset toppfotball 2009
 • Varamedlem Brukerrådet for representantordninger fra 2017