Kværum, Kolbjørn

Kværum, Kolbjørn (1943-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1977-1981

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter