Nesjan, Kolbjørn

Nesjan, Kolbjørn (1942-2002)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Nesjan, Kolbjørn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter