Nordahl, Konrad Mathias

Nordahl, Konrad Mathias (1897-1975)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1961-1965
Ansiennitet:
7 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Nordahl, Konrad Mathias har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 25.09.1897 i Askøy, Hordaland
 • Død 22.05.1975
 • Sønn av verkstedarbeider Mons Nordahl (1865-1950) og Johanne Ravnøe (1871-1950)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Oslo, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 3 for Oslo, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1958 -
  Rådgiver, FNs generalforsamling, 1959 -

  1961-65

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1961 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1962 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Teknisk aftenskole 1912-1913
 • Sosialistisk dagskole 1920
 • Woodbroke College, Birmingham 1947-1948

Yrke

 • Ansatt i verkstedindustri (i ca. 15 år)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Formannskap 1937-1945, 1945-1947

Offentlige verv

 • Medlem Tiltaksrådet, Oslo fra 1935
 • Medlem Nabolandsnemnden 1935-1940
 • Formann Styret for Den Norske Industribank A/S 1936-1951
 • Formann Tilsynsnemnda for arbeidskontoret, Oslo 1938-1947
 • Medlem Bevertningsutvalget, Oslo 1938-1947
 • Medlem Direksjonen for Norges Bank, London 1941-1945
 • Medlem Arbeidstvistkomiteen av 1946 fra 1946
 • Medlem Jamstillingskomiteen 1946-1951
 • Medlem Reformutvalget for utenrikstjenesten 1947-1948
 • Medlem Styret for A/S Norsk Jernverk 1947-1953
 • Medlem Styret for Kongsberg og Raufoss bedrifter 1947-1952
 • Nestformann Styret for Den Norske Industribank A/S 1952-1969
 • Medlem Industriberedskapsutvalget (IBU) 1952-1961
 • Medlem Komiteen for å utrede spørsmålet om forkortelse av arbeidstiden 1954-1957
 • Medlem Komiteen for å utrede spørsmålet om subsidier 1954-1955
 • Medlem Representantskapet for A/S Norsk Jernverk 1959-1965
 • Medlem Rådgivende utvalg til behandling av spørsmål som EFTA-samarbeidet vil kunne reise for kredittinstitusjonenes utlånspolitikk fra 1961
 • Medlem Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1961-1963
 • Medlem Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid til 1965
 • Medlem Økonomisk samordningsråd

Tillitsverv i partier

 • Formann Bergen sosialdemokratiske ungdomsforbund 1917-1919
 • Sekretær Rogaland Arbeiderparti 1921-1922
 • Sekretær Arbeidernes Ungdomsfylking, Oslo og Akershus 1922-1923
 • Medlem Styret i Hordaland Arbeiderparti 1929-1932
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1939-1965

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet i Landsorganisasjonen 1929-1965
 • Formann Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1931-1934
 • Varamedlem Styret for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO 1944-1948
 • Medlem Styret i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO 1948-1951
 • Medlem Styret for Fondet for Norsk-Svensk Samarbeid
 • Medlem Styret for Foreningen Norden
 • Formann Arbeidernes Opplysningsforbund

Andre administrative verv

 • Formann Norsk Arbeiderpresse 1948-1965
 • Medlem Styret for Norsk Hydro 1963-1969

Litteratur

 • Til Konrad Nordahl på 60 års dagen, Oslo 1957
 • Nordahl, Konrad Mathias: Minner og meninger, Oslo 1967
 • Nordahl, Konrad Mathias: Med LO for friheten, Oslo 1969
 • Nordahl, Konrad Mathias: Gode arbeidsår, Oslo 1971
 • Nordahl, Ketil A.: Dagbøker. B. 2. 1956-1975, Oslo 1991