Stordrange, Kolbjørn

Stordrange, Kolbjørn (1924-2004)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 7 dager

Gå til bildegalleri

Stordrange, Kolbjørn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.09.1924 i Nes, Vest-Agder
 • Død 18.11.2004
 • Sønn av gårdbruker Reinert Stordrange (1880-1924) og gårdbruker Bendikte Haukland (1889-1971)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1958 - 1961, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1973 - 1977, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 12.10.1965-30.09.1969 for Sverre Walter Rostoft.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Sekretær, Stortinget, 08.10.1969 - 30.09.1971

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Formann, Den hemmelige protokollkomiteen, 12.10.1965 - 09.02.1967
  Medlem, Protokollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Landbrukskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Delegat, FNs generalforsamling, 1969 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1970 - 1972

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1973 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1974 - 1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1945
 • Cand.philol. 1954
 • Pedagogisk eksamen 1956

Yrke

 • Gårdbruker på farsgården Stordrange i Nes fra 1947
 • Lærer ved Ringards realskole 1948-1953
 • Lektor ved Flekkefjord høyere skole fra 1955
 • Rektor ved Flekkefjord gymnas 1979-1991

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1994
 • Kommunenes sentralforbund hederstegn 1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nes Herredsstyre 1955-1959, 1963-1964
 • Varaordfører Nes Herredsstyre 1959-1963
 • Medlem Flekkefjord Formannskap 1965-1965, 1979-1983, 1983-1987, 1987-1991
 • Medlem Flekkefjord Bystyre 1991-1995

Offentlige verv

 • Formann Bygdeskolenemnda, Nes 1955-1958
 • Medlem Skolekomiteen, Flekkefjord 1965
 • Medlem Representantskapet for Kredittkassen 1979-1991
 • Medlem Representantskapet Vest- Agder Energiverk AS (VAE) 1979-1991
 • Medlem Rådet for Agder Distriktshøgskole fra 1981
 • Leder Kontrollkomiteen, Flekkefjord 1983-1995
 • Leder Kulturutvalget, Flekkefjord 1987-1991
 • Formann Hovedutvalget for kultur, Flekkefjord fra 1988
 • Leder Eldrerådet, Flekkefjord 1991-1995

Tillitsverv i partier

 • Medlem Vest-Agder Høyres fylkesstyre 1955-1963
 • Gruppeleder Høyres bystyregruppe i Flekkefjord 1979-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Nes grunneigerforening 1954-1960
 • Medlem Flekkefjord Rotary 1959-1983
 • President Flekkefjord Rotary 1984-1985
 • Medlem Flekkefjord Rotary 1986-2004

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Christiania Bank og Kreditkasse 1978-1991
 • Leder Kontrollutvalget i Christiania Bank- og Kreditkasse 1980-1991

Litteratur

 • Stordrange, Kolbjørn: Bernhard Shaw attitude towards Christianity
 • Artikler i aviser og tidsskrifter