Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Varmann, Kolbjørn Sigurd Verner

Varmann, Kolbjørn Sigurd Verner (1904-1980)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1961-1965
Ansiennitet:
15 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Varmann, Kolbjørn Sigurd Verner har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.12.1904 i Eid, Sogn og Fjordane
 • Død 13.08.1980
 • Sønn av byggmester og småbruker Anders Kornelius Karlsen (1871-1940) og Astrid Langeland (1879-1932)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Nordland, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 7 for Nordland, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 1961 - 1965, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 22.01.1955-10.01.1958, Margith Johanne Munkebye møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1958-23.04.1960, Rolf Hellem møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Protokollkomiteen, 23.01.1950 - 11.01.1951
  Formann, Protokollkomiteen, 11.01.1951 - 10.01.1954
 • 1954-57

  Nestformann, Kirke- og undervisningskomiteen, 22.01.1954 - 13.10.1954
  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 13.10.1954 - 22.01.1955
  Formann, Protokollkomiteen, 13.10.1954 - 22.01.1955
 • 1958-61

  Medlem, Militærkomiteen, 05.05.1960 - 30.09.1961
 • 1961-65

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Militærkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1954 - 22.01.1955
 • 1961-65

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 22.01.1955 - 23.04.1960

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1924
 • Cand.theol. 1929
 • Praktikum 1930

Yrke

 • Gymnaslærer på Nordfjordeid 1930-1931
 • Stiftskapellan i Hålogaland 1931-1936
 • Lærer og stifter av Tysfjord høgre skole med realskole og gymnas 1934-1955
 • Sogneprest i Tysfjord 1936-1963
 • Løytnant og områdesjef i Heimevernet 1946-1958
 • Prost i Nordre Salten prosti 1954-1963
 • Fylkesmann i Finnmark 1963-1974

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Deltok i planlegging av flyktningetransporter til Sverige under krigen og ble arrestert av tyskerne

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltagermedaljen
 • Innstilt til Kongens fortjenstmedalje i gull 1980 (døde før overrekkelsen)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Tysfjord Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1945-1947
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1947-1951
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1951-1955

Offentlige verv

 • Formann Vergerådet 1935-1942
 • Formann Skolestyret, Tysfjord 1935-1942
 • Formann Forsorgstyret, Tysfjord 1935-1941
 • Formann Forsyningsnemnda, Tysfjord 1941-1942
 • Formann Fylkesskolestyret, Nordland 1946-1953
 • Formann Valgnemnda, Nordland 1946-1955
 • Varamedlem Riksrevisjonen fra 1950
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Bodø 1950-1965
 • Medlem Styret i Utbyggingsfondet for Nord-Norge fra 1952
 • Medlem Teaterkomiteen av 1960 fra 1960
 • Formann Sykehusstyret, Finnmark 1965-1974
 • Formann Arbeids- og tiltaksnemnda 1965-1974
 • Medlem Nord-Norge komiteen fra 1969
 • Formann Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske arbeiderpartis samferdselsutvalg 1956-1957
 • Medlem Det norske arbeiderpartis kulturutvalg 1956-1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Ofoten skyttersamlag 1936-1940

Andre administrative verv

 • Formann Nordland fylkes lærervikarkasse fra 1949