Varmann, Kolbjørn Sigurd Verner

Varmann, Kolbjørn Sigurd Verner (1904-1980)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1961-1965
Ansiennitet:
15 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Varmann, Kolbjørn Sigurd Verner har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.12.1904 i Eid, Sogn og Fjordane
 • Død 13.08.1980
 • Sønn av byggmester og småbruker Anders Kornelius Karlsen (1871-1940) og Astrid Langeland (1879-1932)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Nordland, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 7 for Nordland, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Nordland, 1961 - 1965, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 22.01.1955-10.01.1958, Margith Johanne Munkebye møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 11.01.1958-23.04.1960, Rolf Hellem møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Protokollkomiteen, 23.01.1950 - 11.01.1951
  Formann, Protokollkomiteen, 11.01.1951 - 10.01.1954

  1954-57

  Nestformann, Kirke- og undervisningskomiteen, 22.01.1954 - 13.10.1954
  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 13.10.1954 - 22.01.1955
  Formann, Protokollkomiteen, 13.10.1954 - 22.01.1955

  1958-61

  Medlem, Militærkomiteen, 05.05.1960 - 30.09.1961

  1961-65

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Militærkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1954 - 22.01.1955

  1961-65

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Samferdselsdepartementet, 22.01.1955 - 23.04.1960

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1924
 • Cand.theol. 1929
 • Praktikum 1930

Yrke

 • Gymnaslærer på Nordfjordeid 1930-1931
 • Stiftskapellan i Hålogaland 1931-1936
 • Lærer og stifter av Tysfjord høgre skole med realskole og gymnas 1934-1955
 • Sogneprest i Tysfjord 1936-1963
 • Løytnant og områdesjef i Heimevernet 1946-1958
 • Prost i Nordre Salten prosti 1954-1963
 • Fylkesmann i Finnmark 1963-1974

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Deltok i planlegging av flyktningetransporter til Sverige under krigen og ble arrestert av tyskerne

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Deltagermedaljen
 • Innstilt til Kongens fortjenstmedalje i gull 1980 (døde før overrekkelsen)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Tysfjord Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1945-1947
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1947-1951
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1951-1955

Offentlige verv

 • Formann Vergerådet 1935-1942
 • Formann Skolestyret, Tysfjord 1935-1942
 • Formann Forsorgstyret, Tysfjord 1935-1941
 • Formann Forsyningsnemnda, Tysfjord 1941-1942
 • Formann Fylkesskolestyret, Nordland 1946-1953
 • Formann Valgnemnda, Nordland 1946-1955
 • Varamedlem Riksrevisjonen fra 1950
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Bodø 1950-1965
 • Medlem Styret i Utbyggingsfondet for Nord-Norge fra 1952
 • Medlem Teaterkomiteen av 1960 fra 1960
 • Formann Sykehusstyret, Finnmark 1965-1974
 • Formann Arbeids- og tiltaksnemnda 1965-1974
 • Medlem Nord-Norge komiteen fra 1969
 • Formann Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske arbeiderpartis samferdselsutvalg 1956-1957
 • Medlem Det norske arbeiderpartis kulturutvalg 1956-1957

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Ofoten skyttersamlag 1936-1940

Andre administrative verv

 • Formann Nordland fylkes lærervikarkasse fra 1949