Clemet, Kristin

Clemet, Kristin (1957-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.04.1957 i Harstad, Troms
 • Datter av generalsekretær Fridtjov Clemet og Berit Schjeide

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Oslo, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 13 for Oslo, 1989 - 1993, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 02.11.1989-03.11.1990, Kari Garmann møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 02.11.1989
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Industridepartementet, 1981 - 1983
  Personlig sekretær, Statsministerens kontor, 1985 - 1986
  Bestyrende statsråd, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Administrasjonssaker, 02.11.1989 - 01.01.1990
  Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, Arbeidssaker, 02.11.1989 - 01.01.1990
  Statsråd, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 01.01.1990 - 03.11.1990
  Statsråd, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 19.10.2001 - 31.12.2001
  Statsråd, Utdannings- og forskningsdepartementet, 01.01.2002 - 17.10.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsgymnas 1976
 • Språkstudier Frankrike 1977
 • Siviløkonom NHH 1981

Yrke

 • Lærervikar Oslo 1981
 • Prosjektkoordinator ved etableringen av Finansbanken 1986-1987
 • Frittstående konsulent 1987
 • Redaktør 1993-1998
 • Daglig leder Civita fra 2006

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk 1987-1989
 • Medlem Sysselsettingsutvalget 1991-1992
 • Leder Styret for Sunnaas sykehus 1993-1999
 • Medlem Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet fra 1994
 • Medlem Kringkastingsrådet 1994-2001
 • Nestleder Styret for Statens lånekasse for utdanning fra 1994
 • Leder Styret for statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) fra 2007
 • Varamedlem Nobelkomiteen fra 2018

Tillitsverv i partier

 • Viseformann Grefsen Unge Høyre 1975-1976
 • Medlem Oslo Unge Høyres arbeidsutvalg 1976-1976
 • Medlem Hordaland Unge Høyres arbeidsutvalg 1976-1977
 • Medlem Oslo Høyres programkomité 1981-1982, 1989-1993
 • Gruppesekretær Høyres stortingsgruppe 1983-1984
 • Informasjonssekretær Høyres Hovedorganisasjon 1985-1985
 • Sekretariatsleder Byrådet i Oslo 1987-1988
 • Politisk rådgiver og leder Politisk avdeling i Høyres Hovedorganisasjon 1988-1989
 • Formann Styret for Høyres Telemarketing 1988-1989
 • Leder Høyres prinsipp-programkomité 1990-1992
 • Medlem Høyres kommunalutvalg 1990-1993
 • Leder Pressegruppen, Høyres stortingsgruppe 1991-1991
 • Leder Oslo Høyres strukturutvalg 1992-1993
 • Medlem Høyres sentralstyre 1994-2000, 2002-2005
 • Medlem Oslo Høyres representantskap fra 1994

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsverv ungdomsskole og gymnas 1971-1976
 • Medlem Arbeidsutvalget i kvinnegruppa ved Norges Handelshøyskoles studentforening 1976-1977
 • Medlem Styret i Siviløkonomforeningen Miljøklubben 1981
 • Nestleder/leder Rådet for Helsingforskomiteen fra 1992
 • Medlem Styret for Landsforeningen mot AIDS 1993-1995
 • Leder Styret for Kommunale Kinomatografers landsforbund (KKL) fra 1993
 • Medlem Styret for Europabevegelsen fra 1995

Andre administrative verv

 • Generalsekretær "Uken 80" NHHS 1978-1980
 • Viseformann NHHS 1980
 • Formann Klubbutvalget NHHS 1981
 • Varamedlem Representantskapet for Banque Paribas Norge A/S 1985
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i A/S Christiania Glasmagasin 1985
 • Medlem Styret for Hornburg & Otterlei A/S 1987-1989
 • Medlem Styret for Høyres avis 1987-1989
 • Medlem Rådet for tidsskriftet Stat & Styring fra 1991
 • Medlem Juryen for kåring av "Årets forretningskvinne" fra 1991
 • Medlem Rådsforsamlingen for stiftelsen Senter for internasjonal klima- og energipolitisk forskning ved UiO, Cicero 1992-1994
 • Medlem Juryen for "Norge på vei" -kampanjen 1992-1993
 • Varamedlem Pressens faglige utvalg (representant for allmennheten) 1992-1993
 • Medlem Styret for Solofondet fra 1992
 • Redaktør Tidens tegn fra 1992
 • Medlem Styret for P.F.'s gruppe for ledelse fra 1993
 • Medlem Styret for Christiania Bank og Kredittkasse fra 1993
 • Medlem Styret for Manpower fra 1993
 • Leder Styret for Norsk kino- og filmfond fra 1993
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen i Saga Petroleum A/S 1993-1994
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Saga Petroleum A/S fra 1994
 • Medlem Juryen for Årets forretningskvinne fra 2006
 • Leder Forskningsparken, Oslo Innovation Center fra 2006
 • Medlem Styret for Universitetsforlaget fra 2006
 • Medlem Styret for Software Innovation fra 2006
 • Medlem Global Private Cector Leaders Forum fra 2008
 • Leder Plan Norge AS

Litteratur

 • Diverse artikler og essays