Halse, Kristian

Halse, Kristian (1926-2018)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1969-1973
Ansiennitet:
1 år, 62 dager

Gå til bildegalleri

Halse, Kristian har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.12.1926 i Stangvik, Møre og Romsdal
 • Død 06.11.2018
 • Sønn av gardbruker Per Rakstang Halse og Magnhild Julie Moe

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1969 - 1973, V.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 18.10.1972-30.09.1973 for Johan Kleppe.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1972 - 30.09.1973
  Varamedlem, Valgkomiteen, 07.11.1972 - 30.09.1973

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Medlem gruppestyret, Venstre, 18.10.1972 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Nordmøre folkehøgskole 1945-1946
 • Voss folkehøgskole, lagsleiarlinja 1946-1947
 • Nesna offentlige lærerskole 1951
 • Skolesanglærereksamen ved Musikkonservatoriet i Oslo 1956
 • Mellomfag i norsk og historie 1959

Yrke

 • Lærer ved Vefsn folkehøgskole 1951-1960
 • Lærer ved Mosjøen videregående skole 1960-1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Vefsn Kommunestyre 1962-1963
 • Varamedlem Vefsn Formannskap 1963-1967, 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Helserådet, Vefsn 1964-1967
 • Medlem Sosialstyret, Vefsn 1968-1971
 • Varamedlem Styret for Vefsn Folkehøgskole 1973-1974 (representant for staten)
 • Medlem Styret for Vefsn Folkehøgskole 1974-1984
 • Varaformann Sang- og musikkutvalget 1976-1979
 • Varaformann Kulturstyret 1976-1979
 • Formann Sang- og musikkutvalget 1980-1983
 • Leder Styret for Vefsn Folkehøgskole 1984-1987
 • Formann Styret for Vefsn Musikkskole
 • Leder Styringsgruppa for Sjøgatamidlene, Mosjøen
 • Medlem Styret for Vefsn Museum
 • Varamedlem Norsk Språkråd

Tillitsverv i partier

 • Studieleder Vefsn Venstre 1970-1971
 • Leder Vefsn Venstre 1972-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Vefsn Mållag
 • President Mosjøen Lions Club
 • Leder Styret for Hålogaland Ungdomslag (fylkeslag av Noregs Ungdomslag)
 • Leder Styret for Vefsn Mållag
 • Sekretær Styret for Hålogaland Ungdomslag (fylkeslag av Noregs Ungdomslag)
 • Sekretær Mosjøen Lions Club

Litteratur

 • Halse, Kristian: Representert i to lyrikk-antologier og i "Syn og segn" og "Vinduet"
 • Jacobsen, Kjell og Kristian Halse: Vefsn Venstre. Jubileumsskrift
 • Halse, Kristian: Lys og kraft på Helgeland. 25 års jubileumsskrift, 1971
 • Langjord, Astrid: Skrifter 1909-55: Hundreårsminne 1885-1985, Mosjøen 1984
 • Halse, Kristian: David Monrad Johansen. Vefsningen som gav det nasjonale ny tonedrakt, 1988
 • Halse, Kristian: Mosjøen Idrettslag - 100 år, 1992
 • Halse, Kristian: Mosjøen Mansskor 1913-1993, 1993