Haugen, Kristian

Haugen, Kristian (1912-2001)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1965-1969
Ansiennitet:
5 år, 221 dager

Gå til bildegalleri

Haugen, Kristian har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.11.1912 i Ringsaker, Hedmark
 • Død 08.09.2001
 • Sønn av gårdbruker Johannes M. Haugen (1874-1942) og husmor og bondekone Mina Kjos (1879-1958)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1961-28.08.1963 for Halvard Lange.
 • Møtte fast som representant 25.09.1963-30.09.1965 for Halvard Lange.
 • Møtte fast som representant 01.10.1965-12.10.1965 for Halvard Lange.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Protokollkomiteen, 13.10.1961 - 28.08.1963
  Medlem, Protokollkomiteen, 08.10.1963 - 17.10.1963
  Formann, Protokollkomiteen, 17.10.1963 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs
 • Statens småbrukslærerskole 1932-1934
 • Student 1945

Yrke

 • Reisesekretær og stipendiat 1935-1940
 • Herredsagronom 1940-1942
 • Sekretær, fullmektig og konsulent i Driftskredittkassen for jordbruket 1946-1961
 • Ansatt i Statens Landbruksbank 1961-1969
 • Utbyggingssjef i Skedsmo kommune 1969-1982

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Paul Harris medaljen med diplom, Rotary 1990

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Skedsmo Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967, 1967-1969
 • Medlem Skedsmo Kommunestyre 1969-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1955-1959
 • Formann Fylkesting, Akershus 1959-1961
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1959-1961

Offentlige verv

 • Varamedlem Akershus Landbruksselskap 1952
 • Medlem Jordbrukets produksjons- og rasjonaliseringskomite 1955-1959
 • Formann Styret for Akershus elektrisitetsverk 1958-1963
 • Medlem Utvalg av 1961 til å utrede spørsmålet om revisjon av den kirkelige inndeling og geistlige betjening i relasjon til befolkningsutviklingen 1961
 • Formann Lørenskog, Rælingen og Skedsmo Sentralrenseanlegg 1965
 • Varamedlem Styret for Norges Trelastskole 1966-1983
 • Formann Styret for Nedre Romerike Vannverk 1972-1984
 • Formann Styret for det interkommunale renseanlegget RA2 1974-1983
 • Varamedlem styret for kommunal pensjonskasse

Tillitsverv i partier

 • Nestformann Akershus Arbeiderparti 1958-1962
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1959-1960
 • Æresmedlem Arbeiderpartiet

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestformann Akershus Bonde- og Småbrukarlag 1948-1956
 • Formann Styret for Strømmen Samvirkelag 1953-1960

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Akershus arbeiderpresse A/L 1958-1970
 • Formann Skedsmo Samfunnshus A/L 1960-1981
 • Formann A/S Fritidshus 1967-1999
 • Formann Styret for Skedsmo sanerings- og finansieringsselskap