Lund, Kristian

Lund, Kristian (1932-2012)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1981-1985
Ansiennitet:
4 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Lund, Kristian har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.02.1932 i Furnes, Hedmark
 • Død 18.04.2012
 • Sønn av skipskaptein Arnulf Henrik Lund (1899-1964) og lærer Dagny Finstad (1897-1979)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oppland, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 7 for Oppland, 1981 - 1985, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1950
 • Befalsskolen for Hærens Samband 1951
 • Ingeniøreksamen i teleteknikk 1958
 • Diverse videreutdannelse i teleteknikk 1961-1981
 • Pedagogisk seminar 1962
 • Spesialutdannelse i EDB ved bl.a. NTH, STI, IBM, Kongsberg Våpenfabrikk og i USA 1970-1973

Yrke

 • Offiser i Hærens Samband 1952-1956
 • Offiser i Hærens Samband 1958-1960
 • Lærer ved Hærens Tekniske Fagskole, Elektronikk 1961-1981
 • Spesialrådgiver for Kommunedatasentralen for Øst-Norge/Norsk Informasjonsteknologi A/S 1985-1989
 • Salgssjef/salgsdirektør Norsk Informasjonsteknologi A/S 1989-1995
 • Salgssjef IBM Norge 1995-1999

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Forsvarsmedaljen med stjerne 1986
 • Tjenestemedaljen, Hæren 1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lillehammer Kommunestyre 1971-1975, 1994-1995
 • Varamedlem Lillehammer Kommunestyre 1991-1993

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Oppland 1971-1975
 • Medlem Fylkesutvalg, Oppland 1975-1979
 • Medlem Fylkesutvalg, Oppland 1979-1981
 • Medlem Fylkesting, Oppland 1981-1983

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Lillehammer 1968-1971
 • Medlem Regionplanrådet for Sør-Gudbrandsdal 1972-1975
 • Medlem Det lokale Vegplanutvalg under Norsk Vegplan 1972-1975
 • Lekdommer Byretten, Lillehammer 1972-2000
 • Formann Generalplanutvalget, Lillehammer 1972-1975
 • Medlem Fylkesskolestyret 1975-1976
 • Medlem Hovedforstanderskapet ved Sør-Gudbrandsdal Sparebank 1978-1981 (oppnevnt av fylkestinget)
 • Medlem A/S Vinmonopolets stedlige styre, Lillehammer 1979-1983
 • Medlem Fylkesskolestyret 1980-1981
 • Formann Undervisnings- og kulturutvalget 1980-1981
 • Medlem Yrkesopplæringsnemnda 1981
 • Medlem Hovedforstanderskapet ved Gudbrandsdal Sparebank 1981-1986 (oppnevnt av fylkestinget)
 • Medlem Hovedforstanderskapet ved Sparebanken Østlandet 1986-1990 (oppnevnt av fylkestinget)
 • Riksrevisor og nestleder Riksrevisjonen 1986-1994
 • Nestleder Det regionale høgskolestyret for Oppland 1988-1989
 • Leder Det regionale høgskolestyret for Oppland 1989-1992
 • Medlem Regionrepresentantskapet for Sparebanken NOR 1990-1991 (oppnevnt av fylkestinget)
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Oppland 1992-1994
 • Nestleder Det regionale høgskolestyret for Oppland 1994

Tillitsverv i partier

 • Formann Styret i Lillehammer Høyre 1970-1975
 • Høyres Gruppefører i fylkestinget 1972-1981
 • Leder Oppland Høyre 1986-1988
 • Medlem Styret i Lillehammer Høyre fra 2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Hærens Offisersforbund, avdeling Lillehammer 1955-1956
 • Formann Lillehammer Sportsfiskerforening 1965-1967
 • Informasjonsmedarbeider/rådgiver/foredragsholder "Ja til EF" 1972
 • Kursleder Fylkeskommunale og kommunale folkevalgte under Norske Kommuners Sentralforbund 1978-1981
 • Medlem Styret i Lillehammer og Omland forsvarsforening 2001-2006

Andre administrative verv

 • Varamedlem Hovedstyret i Sparebanken Østlandet 1989
 • Varamedlem Regionstyret for Sparebanken NOR 1990-1993