Lønningdal, Kristin Kverneland

Lønningdal, Kristin Kverneland (1923-2010)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1977-1981
Ansiennitet:
8 år, 20 dager

Gå til bildegalleri

Lønningdal, Kristin Kverneland har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.01.1923 i Stavanger, Rogaland
 • Død 23.02.2010
 • Datter av ingeniør og bilforhandler Olaus Kverneland (1892-1968) og husmor Valborg Svendsen (1896-1980)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Rogaland, 1965 - 1969, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 10 for Rogaland, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 1977 - 1981, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  Varasekretær, Odelstinget, 01.10.1974 - 30.09.1977

  1977-81

  Varasekretær, Odelstinget, 11.10.1977 - 30.09.1980
  Varapresident, Odelstinget, 01.10.1980 - 30.09.1981

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1977 - 30.09.1981
  Delegat, FNs generalforsamling, 1979 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1942
 • Apotekereksamen 1947

Yrke

 • Arbeidet som farmasøyt i Mandal 1945-1946
 • Provisor i helpost i Stavanger (senere i timepost i kortere perioder i Risør, Tvedestrand og Stavanger) 1947-1948
 • Fylkesmann i Rogaland 1981-1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stavanger Formannskap 1963-1967, 1967-1971, 1971-1973

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1967-1971
 • Medlem Fylkesutvalg, Rogaland 1971-1973

Offentlige verv

 • Varamedlem Skolestyret 1959-1963
 • Medlem Bygningsrådet 1963-1967
 • Medlem Styret for Sentralsykehuset, Rogaland fra 1964
 • Medlem Husbankens avdelingsstyre i Bergen 1966-1974
 • Medlem Helsenemnda 1967-1973
 • Varamedlem Rådet for Direktoratet for utviklingshjelp 1968-1976
 • Varamedlem Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1968-1976
 • Viseformann Styret for Sentralsykehuset, Rogaland 1971-1973
 • Viseformann Sykehusnemnda, Rogaland 1971-1973
 • Medlem Regionplanrådet for Nord-Jæren 1971-1973
 • Medlem Byggekomiteen for Sentralsykehuset 1974-1983
 • Formann Utvalget til å utarbeide en perspektivplan for Sentralsykehuset, Rogaland 1974-1981

Tillitsverv i partier

 • Formann Stavanger Høyrekvinner 1962-1963
 • Medlem Høyrekvinners landsforbunds landsstyre 1967-1975
 • Medlem Høyres sentralstyre 1969-1974
 • Medlem Landsforbundets arbeidsutvalg 1970-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Stavanger Boligbyggelag 1963-1973