Moljord, Kristian Magnus Falsen Johansen

Moljord, Kristian Magnus Falsen Johansen (1882-1976)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Moljord, Kristian Magnus Falsen Johansen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter