Rein, Kristoffer

Rein, Kristoffer (1912-1993)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1969-1973
Ansiennitet:
12 år, 39 dager

Gå til bildegalleri

Rein, Kristoffer har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.02.1912 i Stadsbygd, Sør-Trøndelag
 • Død 18.07.1993
 • Sønn av bonde Amund Rein (1870-1940) og husmor Marie Kristine Eliasdatter Hansvold (1886-1964)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, KrF.
 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, KrF.
 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, KrF.
 • Representant nr 7 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1961-65

  Midlertidig visepresident, Lagtinget, 01.10.1962 - 15.12.1962

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Militærkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Formann, Kommunalkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1969 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1969 - 30.09.1973
  Formann, Kommunalkomiteen, 14.10.1969 - 10.10.1972
  Formann, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 10.10.1972 - 30.09.1973
  Varamedlem, Valgkomiteen, 07.11.1972 - 30.09.1973
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1967 - 1969

  1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1972
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1972 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1969 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole 1928-1929
 • Skjetlein jordbruksskole 1932-1934

Yrke

 • Gårdbruker på gården Rein 1950-1989

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1984
 • Stadsbygd Sparebanks innsatspris 1988
 • Rissa kommunes kulturpris 1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Stadsbygd Kommunestyre 1947-1951
 • Medlem Stadsbygd Kommunestyre 1951-1955
 • Ordfører Stadsbygd Kommunestyre 1955-1959, 1959-1962
 • Medlem Rissa Kommunestyre 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Fylkesordfører Fylkesting, Sør-Trøndelag 1975-1979

Offentlige verv

 • Formann Forsyningsnemnda, Stadsbygd 1939-1946
 • Formann Jordstyret, Stadsbygd 1948-1956
 • Formann Prestegårdstilsynet, Stadsbygd 1950-1983
 • Formann Byggekomiteen for aldersheimen 1951-1955
 • Formann Styret for aldersheimen 1951-1955
 • Formann Rissa og Stadsbygd kraftlag 1952-1963
 • Tillitsmann Videnskabsselskabets Museum, Trondheim 1954-1983
 • Takstmann Hypotekbanken på Fosen 1957-1961
 • Medlem Fylkesskolestyret, Sør-Trøndelag 1960-1963
 • Nestformann Sentralrådet for yrkesvalghemmede 1966-1972
 • Formann Bygdeboknemnda for Stadsbygd 1967-1993
 • Medlem Statens korn- og kraftforråd 1970-1982
 • Formann Stadsbygd menighetsråd 1973-1976
 • Medlem Statens Landbruksbanks avdelingsstyre i Trondheim 1974-1985
 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1974 1974-1978
 • Medlem Styret for Stadsbygd museumslag 1977-1985 (representant for fylket)
 • Medlem Kommunaldepartementets rådgivende utvalg i kommunale spørsmål, 1980
 • Medlem Rådet for Sør-Trøndelag Kraftselskap 1980-1983

Tillitsverv i partier

 • Formann Sør-Trøndelag fylkesstyre for KrF 1953-1959
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1965-1972

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Stadsbygd kristelige ungdomsforening 1942-1947
 • Formann Styret i Trøndelag Blå Kors 1958-1962
 • Medlem Landsstyret i Det Blå Kors 1962-1976
 • Medlem Representantskapet i Norges bondelag 1962-1968
 • Medlem Styret i Avholdsfolkets landsnemnd 1966-1970
 • Formann Organisasjonsrådet i Det Blå Kors 1970-1973
 • Medlem Styret i Landslaget for by- og bygdehistorie 1976-1982
 • Tillitsverv Bondeorganisasjoner og kristelige organisasjoner

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Stadsbygd sparebank 1947-1963
 • Medlem Styret for Bøndenes Bygningskontor 1954-1977
 • Medlem Styret for Teglverksdrift A/S, Stadsbygd 1957-1965

Litteratur

 • Rein, Kristoffer: Bygdebok for Stadsbygd. 1. bind, Trondheim 1981
 • Rein, Kristoffer: Bygdebok for Stadsbygd. 2. bind, Trondheim 1983
 • Rein, Kristoffer: Bygdebok for Stadsbygd. 3. bind, Trondheim 1986
 • Rein, Kristoffer: Kommunalt selvstyre i Sør-Trøndelag 150 år: 1837-1987. Rissa kommune, Strindheim trykkeris forlag Trondheim 1987
 • Rein, Kristoffer: Bygdebok for Stadsbygd. 4. bind, Trondheim 1988
 • Rein, Kristoffer: Rissa og Stadsbygd kraftlag 40 år, 1988
 • Rein, Kristoffer: Skogbruk i Rissa. Rissa skogeierlag 50 år, Trondheim 1989
 • Rein, Kristoffer og Kjell Dakle: Bank og bygd i 100 år. Stadsbygd Sparebank 1892-1992, Brekstad 1992