Skjelbred, Kristina

Skjelbred, Kristina (1928-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1977-1981

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 23.10.1928

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Rogaland, 1977 - 1981, KrF.

Verv

Offentlige verv

  • Varamedlem Rådet for Den Norske Stats Husbank, 1982-1986