Skjelbred, Kristina

Skjelbred, Kristina (1928-2020)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1977-1981

Gå til bildegalleri

Skjelbred, Kristina har avgått ved døden.

Finn informasjon etter