Vinje, Kristin

Vinje, Kristin (1963-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 2013-2017
Ansiennitet:
4 år, 6 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 10.06.1963
 • Datter av sivilingeniør Kåre Sørby (1933-) og sekretær Eriksen Karin Irene (1934-2013)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 11 for Oslo, 2013 - 2017, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2013-2017

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 17.12.2015
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2016 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Cand. scient (kjemi), Universitetet i Oslo 1982-1988
 • Dr. scient. (kjemi), Universitetet i Oslo 1994

Yrke

 • Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo/Georgia Tech -USA 1989-1994
 • Postdoktor, Universitetet i Oslo 1994-1996
 • Forsker/gruppeleder, SINTEF Materialteknologi 1996-2002
 • Avdelingsdirektør, Nærings- og handelsdepartementet 2002-2005
 • Assisterende direktør, Simula Research Laboratory 2005-2007
 • Direktør, Simula School of Researvh and Innovation 2007-2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 2007-2009
 • Medlem Oslo Byråd 2009-2011, 2011-2013 (byråd for finans)
 • Medlem Oslo Bystyre 2011-2015 (fritatt 2011-2013)

Tillitsverv i partier

 • Nestleder Oslo Høyre fra 2012

Andre administrative verv

 • Styremedlem Oslo havn KF fra 2014