Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Valla, Kristin Hille

Valla, Kristin Hille (1944-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 31.12.1944 i Årdal, Sogn og Fjordane
 • Datter av bonde Jens N. Sterri (1903-1993) og husmor Valborg Hille (1910-1958)

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Miljøverndepartementet, 16.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Sogndal gymnas 1964
 • Hafslo Husmorskole 1964
 • Sunnmøre husmorskole 1965
 • Faglærerhøgskole, Stabekk høgskole 1967
 • Grunnfagstudie i kjemi, Universitetet i Trondheim 1975
 • Kurs i samarbeid og planlegging i undervisningen 1975
 • Etterutdanningskurs i sosialpedagogiske tjenester 1976-1977
 • Kurs i administrasjon for skoleledere 1977
 • Grunnopplæring i verne- og miljøarbeid 1979
 • Veilederkurs i likestilling mellom kjønnene 1982
 • Grunnopplæring i EDB i husholdningsfagene 1985
 • Kurs i samarbeid og ledelse 1986
 • Statsvitenskap/offentlig administrasjon Møre og Romsdal distriktshøgskole 1988
 • Elev Forsvarets høgskole, hovedkurs 39 1993-1994

Yrke

 • Lærer Tangen barne- og ungdomsskole 1968-1970
 • Lærer Dovre ungdomsskole 1971-1972
 • Lærer Fylkesyrkesskolen og Hjerkin husflidskole, Dovre 1972-1974
 • Lærer Nesbyen videregående skole 1974
 • Rektor Nesbyen videregående skole 1975-1989
 • Fylkesskolesjef i Oppland 1991-1998 (permisjon fra 1998)
 • Direktør i Kommunenes Sentralforbund 1998-2000
 • Prosjektdirektør Hedmark og Oppland 2000-2001
 • Fylkesmann i Oppland fra 2001

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nes Kommunestyre 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Buskerud 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Inntaksnemnda for videregående skoler, Buskerud 1978-1979
 • Leder Rådet for videregående opplæring 1980-1982
 • Leder Utvalg for husholdningsfag 1980-1983
 • Formann Inntaksnemnda for videregående skoler, Buskerud 1982-1988
 • Medlem Samordningsutvalget for skoleutvikling SSU 1984-1989
 • Medlem Kontaktutvalget mellom RVO og Samisk utdanning (SUR) 1984-1989
 • Leder Rådet for videregående opplæring 1984-1989
 • Varamedlem KUDs referansegruppe tilknyttet likestillingssekretariatet som arbeider med likestillingsspørsmål i skolene 1985-1987
 • Medlem Utvalget til å utrede Landbruksskolens opplæringsstruktur og departementstilhørighet 1985-1986
 • Varamedlem Komiteen for studie- og utdanningsspørsmål ved Universitetet i Oslo 1986-1988
 • Medlem Utvalget til å vurdere konsekvenser om innføring av fortrinnsrett til videregående opplæring i Buskerud fylke 1986
 • Medlem Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk 1987-1989
 • Medlem Hovedutvalget for undervisning, Buskerud 1987-1991
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Buskerud 1987-1989
 • Medlem Komiteen for studie- og utdanningsspørsmål ved Universitetet i Oslo 1988-1990
 • Leder Lærerutdanningsutvalget 1995-1996 (NOU 1996:22)
 • Leder Arbeidsmarkedsrådet, Oppland 1996-1999
 • Varamedlem Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter 1996-1999
 • Medlem Styret for Norsk fjernundervisning 1996-2000
 • Medlem Offentlig utvalg for å utrede etter- og videreutdanningsreformen 1996-1997 (NOU 1997:25)
 • Medlem Utvalg som skal fremme forslag til regler om utdanningspermisjon 1998 (NOU 1998:20)
 • Medlem Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter 1999-2000
 • Varamedlem Fylkesskolestyret for rektorene, Buskerud
 • Medlem KUDs referansegruppe tilknyttet ledelse i skolen (LIS) (1980-tallet)
 • Medlem Utvalget til å vurdere hjelpepleierskolene lagt inn under videregående skoleverk, Buskerud
 • Medlem Styret for Nasjonalt læremiddelsenter
 • Medlem Utvalg for å vurdere videreføring av Datasekretariatets arbeid med programvareutvikling m m KUD-utvalg (1980-tallet)
 • Medlem opplæringsrådet under Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (RFA)
 • Medlem Styret i rektorkollegiet for de videregående skoler i Buskerud fylke
 • Medlem KUDs policygruppe vedrørende informasjonsteknologi i yrkesutdanningen
 • Medlem diverse fagplangrupper

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Nes Sp 1981-1983
 • Nestleder Nes Sp 1983-1985
 • Leder Buskerud Senterkvinner 1983-1985
 • Medlem Programkomiteen til stortingsvalget 1984-1989
 • Leder Sp's utdannings- og forskningsutvalg 1987-1990
 • 2. nestleder Sp 1987-1991

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Nes bondekvinnelag 1985-1986

Andre administrative verv

 • Nestleder Stiftelsen Østlandsforskning 1987-1990
 • Medlem Stiftelsen Østlandsforskning 1996-2004
 • Medlem Rådet og kontrollutvalget i Ernst G. Mortensens stiftelse

Litteratur

 • Valla, Kristin Hille: Videregående opplæring. En analyse om sentrale utfordringer og forslag til tiltak som kan styrke videregående opplæring