Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik

Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik (1959-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 2005-2009
Ansiennitet:
24 år, 98 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 03.10.1959 i Vardø, Finnmark
 • Sønn av vaktleder Odd Eirik Schjøtt Pedersen (1925-1993) og ligningssekretær Aslaug Berntine Nilssen (1923-1981)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 4 for Finnmark, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 3 for Finnmark, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 1 for Finnmark, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Finnmark, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 1 for Finnmark, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 1 for Finnmark, 2005 - 2009, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 25.10.1996-30.09.1997, Gunnar Mathisen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1997-17.10.1997, Einar Johansen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 17.03.2000-30.09.2001, Einar Johansen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.2001-19.10.2001, Alf E. Jakobsen møtte som representant.
 • Statssekretær01.12.2006-30.09.2009, Alf E. Jakobsen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1992
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1989 - 21.11.1990
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 18.06.1992
  Nestleder, Finanskomiteen, 21.11.1990 - 30.09.1993
  Medlem, Valgkomiteen, 30.09.1992 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 25.10.1996
  Leder, Finanskomiteen, 21.10.1993 - 25.10.1996

  1997-2001

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Nestleder, Samferdselskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Varamedlem, Valgkomiteen, 14.11.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 01.12.2006
  Leder, Finanskomiteen, 19.10.2005 - 01.12.2006

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Leder, Utvalg til å vurdere reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet, 21.03.1996 - 25.10.1996
  Medlem, Utvalg til å vurdere reformer av Stortingets behandling av stats- og nasjonalbudsjettet, 25.10.1996 - 20.03.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993
  Delegat, FNs generalforsamling, 1990 -

  1993-97

  Varamedlem, Europautvalget, 21.06.1996 - 25.10.1996

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 17.03.2000

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 01.12.2006

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 03.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1993 - 25.10.1996

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 17.10.1997 - 17.03.2000

  2001-2005

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Nestleder gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.2005 - 01.12.2006

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Fiskeridepartementet, 25.10.1996 - 17.10.1997
  Statsråd, Finansdepartementet, 17.03.2000 - 19.10.2001
  Statssekretær, Statsministerens kontor, 01.12.2006 - 20.10.2009
  Statsråd, Statsministerens kontor, 20.10.2009 - 16.10.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Eksamen 2-årig grunnkurs med handelsfag 1977
 • Eksamen videregående skole, allmennfaglig studieretning 1978
 • Cand.mag., Universitetet i Oslo (statsvitenskap, sosialøkonomi, offentlig rett) 1985

Yrke

 • Administrerende direktør Norsk olje og gass fra 2015

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Vardø Formannskap 1979-1983, 1983-1985

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Vardø sykehus 1981-1985
 • Medlem Hovedutvalget for helsevern og sosial omsorg, Vardø 1983-1985
 • Varamedlem Sivilforsvarsrådet 1983-1986
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Finnmark 1983-1985
 • Nestleder Riksrevisjonen 2014-2017

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Vardø A 1979-1980
 • Leder AUF-studentlag, Oslo 1980-1980
 • Medlem Representantskapet for Oslo A 1980-1980
 • Medlem Styret for Finnmark AUF 1980-1985
 • Medlem/tiltredende medlem Representantskapet Finnmark A fra 1981
 • Nestleder Vardø A's kommunestyregruppe 1983-1985
 • Tiltredende medlem DNAs landskommunalutvalg 1985-1989
 • Medlem AUFs sentralstyre 1985-1989
 • Medlem DNAs næringsutvalg 1985-1987
 • Medlem DNAs boligutvalg 1987-1988
 • Medlem Eksekutivkomiteen i Atlantic Association of Young Political Leaders 1987-1991
 • Medlem DNAs Økonomisk-politiske utvalg 1989-1994
 • Leder DNAs Nord-Norge-utvalg 1992-1993
 • Leder Vardø A 1996-1996
 • Leder DNAs utvalg for jobbskaping i distriktene 1997-1997
 • Leder DNAs boligutvalg 2001-2002
 • Leder DNAs kystutvalg 2004-2005
 • Medlem DNAs programkomite fra 2007
 • Leder AUFs distriktspolitiske utvalg, industriutvalg, studentutvalg

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Landsutvalget for tillitsmenn i Forsvaret 1979
 • Medlem Studenttinget i Oslo 1980
 • Medlem LOs ungdomsutvalg for Finnmark 1984-1985
 • Leder Europabevegelsens distriktspolitiske utvalg 1989-1990

Andre administrative verv

 • Leder Styret for SpareBank 1 Nord-Norge fra 2015

Litteratur

 • Schjøtt-Pedersen, Karl Eirik: Fra problemer til muligheter. Framtid i Nord-Norge, Tiden Oslo 1990