Woldseth, Karin S.

Woldseth, Karin S. (1954-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 2009-2013
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 09.08.1954 i Oslo, Oslo
 • Datter av skipsmegler Arne Ståhl (1930-2009) og adm.sekretær Gerd Håkonsen (1923-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 14 for Hordaland, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 11 for Hordaland, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 9 for Hordaland, 2009 - 2013, FrP.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2005-2009

  Visesekretær, Stortinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Visesekretær, Stortinget, 08.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Andre nestleder, Valgkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2004 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 17.11.2009
  Leder, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 17.11.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 29.11.2012 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole, Bøler 1961-1971
 • Amerikanske skolen i Rio de Janeiro 1968-1969
 • 10. skoleår, Hovin 1971-1972
 • Valdres folkehøyskole 1972-1973
 • Videregående, Oslo språkskole 1973-1975
 • Studentfagkurs ved Wang 1978-1979
 • Handelsakademiet (økonomi) 1979-1983
 • Forsvarets høgskole, totalforsvarskurset 2003

Yrke

 • Revisormedarbeider 1983-1984
 • Økonomi og personalansvarlig ved Åsane Senter 1987-1991
 • Timelærer ved Hellen skole 1991-1992
 • Gjeldsrådgiver ved Fana sosialkontor 1992-1993
 • Gjeldsrådgiver ved Fjell sosialkontor 1993-1997

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Prisen Pappas Beste 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1999-2001

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Støttesenteret mot incest, Hordaland 1995-1999
 • Medlem Styret for Hardangerbroen A/S 1995-1999
 • Medlem Gulating Lagmannsrett 1995-2001
 • Varamedlem Styret for BKK 1995-2001
 • Nestleder Forliksrådet, Bergen 1999-2001
 • Leder Styret for Åsane Bydel, Bergen 1999-2001
 • Medlem Styret for Bergen Kunstmuseum 1999-2001
 • Medlem Representantskapet for BIR 1999-2001
 • Medlem Byutviklingskomiteen, Bergen 1999-2001
 • Medlem Overligningsnemnda, Bergen 1999-2001

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Bergen FrP 1987-1989
 • Kasserer Hordaland FrP 1996-1998
 • Formann Styret i Bergen FrP 2002-2004

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Sandviken idrettsforening 1993-1997
 • Medlem Stortingets Burma-nettverk 2010-2013
 • Visepresident Europarådets parlamentarikerforsamling 2011-2013
 • Medlem Styret for Foreningen av tidligere stortingsrepresentanter

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Omsorgbasen for kvinner i Bergen 1999-2001