Mortensen, Kurt

Mortensen, Kurt (1929-2001)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1973-1977

Gå til bildegalleri

Mortensen, Kurt har avgått ved døden.

Finn informasjon etter