Mosbakk, Kurt

Mosbakk, Kurt (1934-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1973-1977

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.11.1934 i Orkdal, Sør-Trøndelag
 • Sønn av snekker Henrik Mosbakk (1907-1984) og husmor Jenny Mathea Traasdahl (1914-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 1973 - 1977, A.

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Forsvarsdepartementet, 1964 - 1965
  Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 09.05.1986 - 01.01.1988
  Statsråd, Utenriksdepartementet, Handelsavd, 01.01.1988 - 13.06.1988

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Brattli skole, Orkdal 1942-1948
 • Orkanger kommunale realskole 1948-1951
 • Trondheim økonomiske gymnas 1951-1954
 • Norges Handelshøgskole 1955-1958
 • Harvard University 1965-1966 (med stipend fra Nedrustningsutvalget)
 • Statens Forvaltningshøgskole 1984

Yrke

 • Konsulent ved økonomiavdelingen, NSB 1959-1960
 • Konsulent ved Oslo kommunes ungdomskontor 1960-1962
 • Konsulent ved hovedadministrasjonen, Televerket 1962-1968
 • Kontorsjef i AOF 1968-1969
 • Kontorsjef i LO 1969-1974
 • Fylkeskontorsjef i Finnmark 1974-1975
 • Fylkesrådmann i Finnmark 1976-1986
 • Fylkesrådmann i Østfold 1986-1997
 • Spesialrådgiver i Østfold fylkeskommune 1997-1999

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Reiste med UNESCO-stipend for ungdomsledere til 10 afrikanske land i løpet av 3 mndr. 1961
 • Chr. Holtermann Knudsens stipend for studier av faglig og politisk arbeiderbevegelse i flere europeiske land 1974

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Lørenskog Kommunestyre 1971-1974

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1971-1974

Offentlige verv

 • Medlem Tjenestetidsutvalget av 1967 1967-1972
 • Medlem Styret for Lørenskog Boligbyggelag 1968-1970 (kommunenes representant)
 • Formann Skolestyret, Lørenskog 1968-1971
 • Formann Voksenopplæringsutvalget, Lørenskog 1968-1971
 • Formann Styret for Lørenskog Boligbyggelag 1970-1971 (kommunenes representant)
 • Formann Voksenopplæringsutvalget, Akershus 1972-1974
 • Formann Styret for sykehusene, Akershus 1972-1974
 • Formann Administrasjonsutvalget, Lørenskog 1972-1974
 • Medlem Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1978-1986
 • Medlem Styret for Norsk institutt for by- og regionforskning 1980-1983
 • Formann Valglovutvalget av 1980 1980-1982
 • Varamedlem Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark, 1980
 • Medlem Planlovutvalget, 1982-1983
 • Leder Kontaktutvalget for varehandelen 1986-1988
 • Leder Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid 1986-1988
 • Leder Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1988-1998
 • Nestleder Forsvarskommisjonen av 1990 1990-1992
 • Medlem Styringsgruppe om Staten og fylkesplanlegging 1992
 • Varamedlem Norges Eksportråd 1992-1993

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Bergen forenede arbeiderparti 1957-1958
 • Formann Oslo AUF 1961-1963
 • Nestformann AUF 1964-1967
 • Formann Lørenskog Arbeiderparti 1967-1968
 • Formann Akershus Arbeiderparti 1969-1974
 • Varamedlem Arbeiderpartiets sentralstyre 1971-1973
 • Medlem Styret for Framfylkingen 1972-1974
 • Medlem Styret for IFM/SEI 1972-1974

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Styret i IL Norild 1984-1986

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Sammenslutningen av Sparebanken Nord og Tromsø Sparebank 1988-1989
 • Leder Hovedstyret i Sparebank 1 Nord-Norge 1989-2000
 • Formann Styret for NORTRA 1990-1994