Klæboe, Klara Vilhelmine

Klæboe, Klara Vilhelmine (1904-1958)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1958-1961

Gå til bildegalleri

Klæboe, Klara Vilhelmine har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 20.02.1904
  • Død 01.08.1958

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 1958 - 1961, H.