Klæboe, Klara Vilhelmine

Klæboe, Klara Vilhelmine (1904-1958)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1958-1961

Gå til bildegalleri

Klæboe, Klara Vilhelmine har avgått ved døden.

Finn informasjon etter