Wengen, Kristian

Wengen, Kristian (1973-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1997-2001

Gå til bildegalleri