Gjønnes, Kåre

Gjønnes, Kåre (1942-2021)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1989-1993
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Gjønnes, Kåre har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 30.01.1942 i Orkdal, Sør-Trøndelag
 • Død 26.07.2021
 • Sønn av bonde Johan Gjønnes (1913-1966) og husmor Marie Snildal (1916-2015)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, KrF.
 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 1989 - 1993, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Nestleder, Landbrukskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Sekretær, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Sekretær, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 24.11.1989 - 30.09.1993
  Andre nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Leder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Landbruksdepartementet, 17.10.1997 - 17.03.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Jordbruksskoleeksamen 1962
 • Handelsskoleeksamen 1964

Yrke

 • Bonde på slektsgården Gjønnes 1967-1993
 • Sivilforsvarssjef i Orkdal 1979-1985
 • Fylkesmann i Sør-Trøndelag 1993-1997 (permisjon fra 1997 for å tiltre som statsråd)
 • Fylkesmann i Sør-Trøndelag fra 2000 (tilbake fra permisjon)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • ST-Prisen 1993 (lokal mediapris)
 • Assosiert medlem Det Kongelige Norske Vitenskapelige selskap 2000 (Trondheim)
 • Sør-Trøndelag Landbruksselskaps gullmedalje 2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Orkdal Formannskap 1971-1975
 • Medlem Orkdal Formannskap 1975-1979, 1983-1985
 • Ordfører Orkdal Kommunestyre 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1983-1985

Offentlige verv

 • Medlem Orkdal sokneråd 1966-1969
 • Formann Orkdal sokneråd 1970-1974
 • Varamedlem Skolestyret, Orkdal 1972-1975
 • Varamedlem Styret for pensjonsfondet, Orkdal 1972-1975
 • Medlem Generalplanutvalget 1972-1975
 • Medlem Fylkesfriluftsnemnda, Sør-Trøndelag 1973-1974
 • Formann Fylkesfriluftsnemnda, Sør-Trøndelag 1975-1981
 • Medlem Veg- og kommunikasjonsnemnda 1976-1979
 • Medlem Styret for pensjonsfondet, Orkdal 1976-1983
 • Medlem Valgnemnda, Orkdal 1976-1979
 • Medlem Rådet for Torshus Folkehøgskole 1976-1979
 • Medlem Sivilforsvarsnemnda 1976-1979
 • Medlem Finansutvalget 1976-1979
 • Formann Trollheimsutvalget 1977-1979
 • Medlem Generalplanutvalget 1980-1983
 • Formann Plan- og miljøutvalget 1980-1983
 • Formann Finansutvalget 1980-1983
 • Varamedlem Samferdselsstyret 1980-1983
 • Varamedlem Midt-Norsk oljeråd 1980-1983
 • Medlem Tilflyttingsnemnda 1980-1983
 • Formann Rusgiftutvalget 1982-1983
 • Formann Styringsgruppa for Titan-Saga 1982-1984
 • Medlem Utvalg i forbindelse med ny valglov 1982
 • Formann Styret for det kommunale elektrisitetsverket 1984-1987
 • Formann Plan- og næringsstyret/Nærings- og sysselsettingsstyret/Nærings- og planutvalget, Sør-Trøndelag 1984-1985
 • Formann interkommunal næringsmiddelkontroll 1984-1987
 • Varamedlem Rådet for Sør-Trøndelag Kraftselskap 1984-1985
 • Medlem Valgnemnda, Orkdal 1984-1985
 • Medlem Styret for INKO-tjenesten i Sør-Trøndelag 1984-1986
 • Medlem Styret for Songli forsøksgård, Sør-Trøndelag 1984-1985
 • Medlem Styret for kjøtt- og næringsmiddelkontrollen 1984-1987
 • Medlem Bygningsrådet 1984-1985
 • Medlem Statens Naturvernråd 1986-1990
 • Leder Arbeidsdirektoratets styre 1995-1997
 • Medlem Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden 1996-1997
 • Leder Utvalg til å utrede forholdet mellom stat og kirke 2003-2007
 • Nestleder Styret for Helse Midt-Norge RHF fra 2012

Tillitsverv i partier

 • Formann Sør-Trøndelag KrFU 1971-1972
 • Medlem Kristelig Folkepartis Ungdoms landsstyre 1973-1974
 • Medlem Styret Sør-Trøndelag KrF 1975-1976

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Norske Kommuners Sentralforbunds fylkesmøte 1976-1979
 • Medlem Fylkesstyret, Norske Kommuners Sentralforbund 1980-1983
 • Medlem Rådet for Norsk Misjonsråds Bistandsnemn 1993-1995
 • Medlem Rådet for Strømmestiftelsen 1993-1995
 • Leder Styret i FN-sambandets trøndelagsavdeling 1995-1997
 • Medlem Styret for Norske Skogselskap 2000-2003
 • Leder Styret for Norske Skogselskap 2003-2008
 • Medlem Styret i Orkdal Rotaryklubb fra 2005

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Orkdal Meieri 1981-1984
 • Medlem Representantskapet for UNI-Storebrand 1993-1997
 • Medlem Representantskapet for Vårt land 1994-1997

Litteratur

 • Gjønnes, Kåre: Fra stille til storm, 1993