Hansen, Kåre Martin

Hansen, Kåre Martin (1913-1985)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 1965-1969
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Hansen, Kåre Martin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.07.1913 i Hammerfest, Finnmark
 • Død 26.04.1985
 • Sønn av gråsteinmurer/smed Megrunn Øivind Hansen (1887-1984) og husmor Inga Eriksen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Troms, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 4 for Troms, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 4 for Troms, 1965 - 1969, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1965-69

  Visesekretær, Lagtinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Sosialkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Finanskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Korrespondansekurs og andre kurs i diverse tekniske fag, organisasjon, kommunalkunnskap, sosialarbeid og språk m.m. 1932-1965
 • Oslo Elementærtekniske skole 1942-1943

Yrke

 • Fisker 1928-1930
 • Telefonmontør 1931-1944
 • Sosialsekretær i Nord-Troms 1946-1948
 • Tegner i Telegrafverket 1949-1955
 • Konstruktør i Telegrafverket 1955-1975
 • Avdelingsleder i Televerket Tromsø teleområde 1976-1980

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tromsøysund Formannskap 1945-1947, 1961-1963
 • Ordfører Tromsøysund Kommunestyre 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1961
 • Medlem Tromsø Kommunestyre 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Troms 1947-1951
 • Medlem Fylkesting, Troms 1951-1955
 • Medlem Fylkesting, Troms 1955-1959
 • Medlem Fylkesting, Troms 1959-1961
 • Fylkesordfører Fylkesting, Troms 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Troms og Tromsø sykehus 1947-1958 (fylkestingsvalgt)
 • Overformynder , Tromsøysund 1947-1950
 • Sekretær Vegnemnda, Troms 1949-1959
 • Formann Lønnsnemnda 1955-1961
 • Formann Styret for Troms og Tromsø sykehus 1958-1963
 • Formann Representantskapet for Nord-Troms yrkesskole 1958-1963
 • Formann Byggekomiteen for Troms og Tromsø sykehus 1959-1963
 • Formann Kommunikasjonsplankomiteen 1960-1962
 • Varamedlem Kringkastingsrådet 1970-1978
 • Formann Næringsnemnda 1972-1975
 • Formann Byplanrådet, Tromsø 1972-1975
 • Medlem Televerkrådet, 1980-1981
 • Nestformann Tromsø kommunale pensjonistforening fra 1982

Tillitsverv i partier

 • Nestformann Tromsø arbeiderungdomslag 1932-1933
 • Kasserer Tromsø arbeiderungdomslag 1933-1934
 • Medlem Styret for Tromsø arbeiderparti 1935-1940
 • Formann Tromsø arbeiderungdomslag 1937-1945
 • Sekretær Nord-Troms arbeiderparti 1945-1947
 • Formann Nord-Troms AUF 1945-1948
 • Formann Nord-Troms Arbeiderparti 1948-1950
 • Medlem Styret for Troms Arbeiderparti 1949-1961

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Tromsø bygningsarbeiderforening 1933-1935
 • Kasserer Tromsø bygningsarbeiderforening 1936-1937
 • Kasserer Norsk Tele Tjeneste Forbund 1937
 • Revisor Norsk Tele Tjeneste Forbund avdeling 47 1947-1955
 • Medlem Landsstyret i Norsk Tele Tjeneste Forbund 1955-1967
 • Nestformann Norsk Folkehjelp, Troms distriktslag 1955-1957
 • Formann Styret i NTTFs Forum for teleteknikere 1963-1969
 • Medlem Styret for Norges by- og herredsforbunds sykehusavdeling 1963-1970
 • Medlem Styret i Telefolkenes fellesforbund 1964-1968
 • Formann Norsk Tele Tjeneste Forbund avdeling 47 1970-1978
 • Medlem Landsstyret i Norsk Tele Tjeneste Forbund 1971-1979
 • Hovedtillitsmann Norsk Tele Tjeneste Forbund avdeling 47, Troms og Finnmark 1972-1978

Andre administrative verv

 • Formann Styret for A/L Nordlys 1953-1963
 • Medlem Styret for A/S Troms Innland Rutebil 1955-1963
 • Medlem Styret for Sandnessundforbindelsen A/S fra 1969