Kristiansen, Kåre

Kristiansen, Kåre (1920-2005)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1985-1989
Ansiennitet:
13 år, 240 dager

Gå til bildegalleri

Kristiansen, Kåre har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.03.1920 i Bergen, Hordaland
 • Død 03.12.2005
 • Sønn av forstander Michael Kristiansen (1886-1982) og forretningsdrivende og husmor Olga Baalerud (1896-1975)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1969 - 1973, KrF.
 • Representant nr 8 for Oslo, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 14 for Oslo, 1981 - 1985, KrF.
 • Representant nr 11 for Oslo, 1985 - 1989, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1969-17.03.1971 for Egil Aarvik.
 • Medlem av Regjeringen 08.06.1983-30.09.1985, Eleonore Bjartveit møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1985-09.05.1986, Eleonore Bjartveit møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1985-89

  Visepresident, Odelstinget, 13.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 17.03.1971
  Medlem, Finanskomiteen, 14.10.1969 - 17.03.1971

  1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Formann, Sosialkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 08.06.1983
  Formann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1981 - 08.06.1983
  Formann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 08.06.1983

  1985-89

  Medlem, Justiskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1971
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1970 -

  1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977
  Delegat, FNs generalforsamling, 1975 -

  1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 08.06.1983

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Nestformann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1969 - 17.03.1971

  1973-77

  Nestformann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1981-85

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1981 - 27.04.1983
  Formann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 27.04.1983 - 08.06.1983

  1985-89

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 10.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Sosialdepartementet, 15.10.1965 - 01.01.1969
  Statsråd, Olje- og energidepartementet, 08.06.1983 - 09.05.1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Telegrafistkurs ved Jernbaneskolen 1940-1941
 • Student 1947
 • Forberedende prøver og sosialøkonomisk pensum til det juridiske studium 1948
 • Studerte opplæringsspørsmål og jernbanedrift i Sveits 1954

Yrke

 • Førstelærer ved Jernbaneskolen 1950-1958
 • Trafikkinspektør ved NSB 1958-1962
 • Sjefsinspektør ved NSB 1962-1965
 • Jernbanedirektør ved NSB 1969-1970
 • Driftsdirektør ved NSB 1977-1981

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Pris fra Center for Jewish leadership 1994
 • Pris fra International Coalition for the missing israeli soldiers 1994

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nesodden Formannskap 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967
 • Medlem Nesodden Kommunestyre 1967-1971, 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Styret for A/S Nesodden-Bundefjord D/S 1956-1967
 • Medlem Boligkomiteen av 1962 1962-1964
 • Medlem Styret for Nesodden boligbyggelag 1964-1967
 • Formann Barnevernsutvalget av 1966 1966-1967
 • Formann A/S Nesodden-Bundefjord D/S 1968-1969
 • Formann Rikshospitalets styre 1970-1975
 • Medlem Utvalget av 1970 til å utrede statssekretærordningen m.m. 1970
 • Medlem Ekteskapslovsutvalget 1971-1974
 • Medlem Styret for Stor-Oslo lokaltrafikk A/S 1974-1977
 • Varamedlem Styret for Norges Kommunalbank 1978-1982
 • Medlem Norges Banks direksjon 1980-1983
 • Medlem Nobelkomiteen 1991-1994

Tillitsverv i partier

 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1953-1954
 • Formann Kristelig Folkepartis Ungdom 1953-1954
 • Formann Akershus Kristelig Folkeparti 1957-1960
 • Viseformann Kristelig Folkeparti 1961-1975
 • Formann Kristelig Folkeparti 1975-1977, 1979-1983
 • Formann Oslo Kristelig Folkeparti 1984-1986
 • Medlem Kristelig Folkepartis sentralstyre til 1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Norsk jernbanemisjon 1950-1954
 • Medlem Styret i Norsk Misjonsforbund 1966-1970
 • Formann Med Israel for fred 1991-1992

Litteratur

 • Kristiansen, Kåre Gudbrand: Når sant skal sies: På politikkens hovedspor og sidelinjer gjennom 50 år, Schibsted Oslo 1989
 • Kristiansen, Kåre Gudbrand: Stå på Kåre K., Erindringer 2, Schibsted Oslo 1990
 • Grimsmo, Ivar (red.): Livssyn og Politikk. Festskrift til Kristiansens 75 års dag 11.3.95, Schibsted Oslo 1995