Rønning, Kåre

Rønning, Kåre (1929-1990)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1977-1981
Ansiennitet:
8 år, 263 dager

Gå til bildegalleri

Rønning, Kåre har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.09.1929 i Sør-Rana, Nordland
 • Død 27.12.1990
 • Sønn av fisker og bonde Karl Gustav Rønning (1901-1986) og hjemmeværende husmor Helga Johanne Hågensen (1905-1988)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1969 - 1973, Sp.
 • Representant nr 9 for Nordland, 1973 - 1977, Sp.
 • Representant nr 6 for Nordland, 1977 - 1981, Sp.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1977-81

  Visesekretær, Lagtinget, 11.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Samferdselskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1978 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1977-81

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1977 - 30.09.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs i organisasjonsarbeid og samfunnsspørsmål
 • Agronom Nordland landbruksskole, Bodø 1953
 • Bondelagets folkehøgskole, Mysen 1955

Yrke

 • Maskinholder i jordbruk og anlegg 1953-1962
 • Bonde på farsgården Sletten fra 1958

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Sp's hedersmerke 1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Sør-Rana Kommunestyre 1959-1961
 • Ordfører Sør-Rana Kommunestyre 1962-1963
 • Medlem Rana Formannskap 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975
 • Varamedlem Rana Formannskap 1983-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1962-1963
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1963-1964

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Rana sykehus 1964-1975
 • Medlem Tiltaks- og kommunikasjonsnemnda, Rana 1964-1974
 • Medlem Regionplanrådet for Nord-Helgeland 1967-1975
 • Varamedlem Fylkeslandbruksstyret i Nordland 1969-1979
 • Medlem Representantskapet for A/S Norsk Jernverk 1976-1979
 • Medlem Rana tekniske utvalg fra 1983
 • Leder Tiltaks- og kommunikasjonsnemnda, Rana

Tillitsverv i partier

 • Senterpartiets reisesekretær i Nord-Norge 1960-1961
 • Formann Rana Sp 1964-1965, fra 1981
 • Medlem Nordland Sp's fylkesstyre 1973-1981
 • Medlem Sp's landsstyre 1973-1978

Tillitsverv i organisasjoner

 • Fylkessekretær Nordland Bondelag 1955-1958
 • Formann Nordland Bondelag 1959-1960
 • Medlem Styret for Nord-Norges melkesentral 1967-1969
 • Varaordfører Representantskapet i Felleskjøpet, Trondheim 1969-1974
 • Nestformann Styret for Nord-Norges melkesentral 1969-1975
 • Medlem Styret for Nord-Norges melkesentral 1975-1977
 • Formann Utskarpen Skolekorps 1981-1983
 • Formann Ytre Rana Bondelag fra 1983

Andre administrative verv

 • Varamedlem Styret for A/L Rana-meieriet 1958-1961
 • Varaformann Styret for A/L Rana-meieriet 1961-1963
 • Formann Styret for A/L Rana-meieriet 1964-1973
 • Medlem Styret for Bergens Kreditbank (senere Bergen Bank), avdeling Mo i Rana 1966-1971
 • Medlem Distriktsrådet i Bergens Kreditbank (senere Bergen Bank) Mo i Rana fra 1972
 • Medlem Styret for A/L Rana-meieriet 1973-1975