Werner, Kåre Birger

Werner, Kåre Birger (1918-1987)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 145 dager

Gå til bildegalleri

Werner, Kåre Birger har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.11.1918 i Kristiania, Oslo
 • Død 09.12.1987
 • Sønn av stasjonsformann Olaf Werner og Thora Gulliksen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 1961 - 1965, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole
 • Handelsskole
 • Kurs i debattstenografi og språk

Yrke

 • Kontormann hos overrettssakfører F. J. Undheim 1936-1939
 • Kontorbetjent Oslo byrett 1939-1946
 • Sekretær i Norsk Folkehjelp 1946-1974
 • Redaktør for bladet Godtemplar-Ungdommen 1950
 • Sjefssekretær i Norsk Folkehjelp 1974-1983
 • Redaktør for Helse-Miljø-Trivsel 1974-1983
 • Redaktør for Godtemplarbladet 1977-1981

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Den spanske eksilregjerings Frihetsorden 1952
 • Lørenskog kommunes gullnål 1974

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Lørenskog Kommunestyre 1951-1955
 • Medlem Lørenskog Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963
 • Varaordfører Lørenskog Kommunestyre 1963-1967
 • Ordfører Lørenskog Kommunestyre 1967-1971, 1971-1974
 • Medlem Lørenskog Formannskap 1974-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1967-1971
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1971-1974

Offentlige verv

 • Formann Fylkesavholdsnemnda, Akershus 1962-1963
 • Medlem Sivilforsvarsrådet 1964-1984
 • Medlem en rekke fylkeskommunale nemnder 1964-1974
 • Varamedlem Styret for stiftelsen Det Norske Flyktningeråds sosiale boliger fra 1968
 • Formann Fylkesavholdsnemnda, Akershus 1974-1977
 • Medlem Katastrofeutvalget 1976-1983
 • Medlem Styret for Det norske Flyktningeråd 1978-1982
 • Nestformann Rådet for eldreomsorgen 1979-1984
 • Medlem Samarbeidsorganet for helseopplysning 1980-1985
 • Medlem Statens eldreråd 1986-1987
 • Medlem Sykehusstyret for Eidsvoll Sykehus
 • Medlem Sykehusstyret for Sentralsykehuset, Akershus
 • Formann en rekke kommunale nemnder, Lørenskog

Tillitsverv i partier

 • Formann Lørenskog AUL Seiersviljen 1951-1951
 • Medlem AUFs sentralstyre 1952-1955
 • Formann Lørenskog Arbeiderparti 1961-1963
 • Formann Lørenskog Arbeidersamfunn 1976-1976
 • Medlem Akershus distriktslags styre av AUF

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Oslo, Akershus og Østfold krets av Norges Godtemplar Ungdomsforbund 1943-1946
 • Formann Norges Godtemplar Ungdomsforbund 1946-1949
 • Sekretær Den norske Spaniakomiteen 1946-1978
 • Formann Lørenskog AOF forening 1960-1961
 • Sekretær Landsrådet mot drukningsulykker 1964-1974
 • Sekretær Landsrådet mot hjemmeulykker 1967-1974
 • Stortemplar Norges Storlosje av IOGT 1977-1981
 • Medlem Styret i Avholdsfolkets Landsnemnd fra 1978
 • Sekretær Nordisk Samråd for Eldreaktiviteter 1979-1981
 • Visepresident Internationales Arbeiderhilfswerk fra 1981
 • Medlem Storlosjens råd som Før Stor Templar fra 1982
 • Nestformann Ungdommens Fellesnemnd i 1940-årene

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Akershus Arbeiderpresse 1962-1963