Willoch, Kåre

Willoch, Kåre (1928-2021)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1985-1989
Ansiennitet:
31 år, 280 dager

Gå til bildegalleri

Willoch, Kåre har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.10.1928 i Aker, Akershus
 • Død 06.12.2021
 • Sønn av disponent Haakon Isaachsen Willoch (1896-1955) og cand. mag. Agnes Christine Saure (1895-1994)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 8 for Oslo, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 2 for Oslo, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 1 for Oslo, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 1 for Oslo, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 28.08.1963-25.09.1963, Ivar Moe møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 12.10.1965-30.09.1969, Astri Rynning møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1969-05.06.1970, Jan P. Syse møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 14.10.1981-30.09.1985, Annelise Høegh møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1985-09.05.1986, Kari Garmann møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.10.1961 - 28.08.1963
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 03.10.1963 - 30.09.1965

  1969-73

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 08.06.1970 - 30.09.1973
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 08.06.1970 - 30.09.1973
  Medlem, Valgkomiteen, 10.06.1970 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1985-89

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.05.1986 - 23.05.1986
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.05.1986 - 23.05.1986
  Leder, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.05.1986 - 30.09.1989
  Leder, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1959 - 1960

  1961-65

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1961 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1971 - 1973

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1961-65

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1961 - 28.08.1963

  1969-73

  Formann gruppestyret, Høyre, 05.06.1970 - 30.09.1973

  1973-77

  Formann gruppestyret, Høyre, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Formann gruppestyret, Høyre, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1985-89

  Medlem gruppestyret, Høyre, 09.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 28.08.1963 - 25.09.1963
  Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 12.10.1965 - 05.06.1970
  Statsminister, Statsministerens kontor, 14.10.1981 - 09.05.1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bestum Folkeskole 1935-1942
 • Kristelig Gymnasium 1942-1944
 • Det norske Gymnas i Uppsala 1945
 • Examen artium, Ullern Gymnasium 1947
 • Cand.oecon., Universitetet i Oslo 1953

Yrke

 • Sekretær Norges Rederforbund 1951-1952
 • Konsulent i Norges Industriforbund 1954-1963
 • Underdirektør i Norges Industriforbund 1965
 • Fylkesmann i Oslo og Akershus 1989-1998 (utnevnt september 1988)
 • Konsulent i Europaprogrammet 1998-1999
 • Direktør Fridtjof Nansens Institutt 1999-2001

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Dr.hon.causa, St. Olaf College, Minneapolis, USA 1983
 • Redaktørforeningens "Årets opinionsdanner" 1996
 • Bondelagets utmerkelse "Sunt Bondevett" 1996
 • Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden 1996
 • Fritt Ords pris 1997
 • C. J. Hambros Pris 2000
 • Willy Brandt-prisen 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1951-1955, 1955-1959

Offentlige verv

 • Medlem Utvalget for regnskaps- og desisjonssaker 1951-1955
 • Medlem Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid 1952
 • Medlem Trygdenemnda, Oslo 1955-1959
 • Medlem Styret for Oslo Lysverker 1955-1959
 • Medlem Pleiehjemskomiteen, Oslo 1955
 • Medlem Rådet for Verdensbanken 1963
 • Medlem Forsvarsrådet 1965-1970
 • Varamedlem Rådgivende utvalg for hjemmeindustriens omstilling 1965
 • Medlem Rådet for Verdensbanken 1965-1970
 • Formann Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid 1966-1970
 • Medlem Norsk-jugoslavisk økonomisk samarbeidskomite 1966-1970
 • Medlem Rådet for den asiatiske utviklingsbank 1966-1970
 • Formann Rådet for Verdensbanken 1967
 • Medlem Valgordningskommisjonen 1968-1973
 • President Presidiet i Nordisk råd 1973
 • Leder Forsvarsrådet 1981-1986
 • Leder Forsvarskommisjonen av 1990 1990-1992
 • Leder Tilsynskomiteen for Eidsvollsminnet 1990-1998
 • Leder Styret i Norsk Rikskringkasting 1998-2000
 • Leder Utvalg som skal utrede samfunnets sårbarhet og beredskap 1999-2000

Tillitsverv i partier

 • Varamedlem Styret i Den Konservative studenterforening 1950-1950
 • Medlem Representantskapet i Den Konservative studenterforening 1951-1955
 • Sekretær Høyres kommunalprogramkomité 1954-1955
 • Medlem Oslo Høyres programkomité 1954-1955
 • Medlem Oslo Høyres arbeidsutvalg 1958-1964
 • Varamedlem Høyres landstyre 1961-1961
 • Medlem Høyres programutvalg 1961-1965
 • Generalsekretær Høyre 1963-1965
 • Medlem Oslo Høyres hovedstyre 1963-1989
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1970-1986
 • Formann Høyre 1970-1974
 • Æresmedlem Ullern Unge Høyre 1984-1984
 • Æresmedlem Oslo Høyre 2001-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Den internasjonale demokratiske union 1987-1989
 • President Norsk-Tysk forening 1987-1991

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Lommedalens Skifabrikk 1956-1958
 • Formann Styret for J. H. Jørgensen Orgelfabrikk A/S 1960-1961
 • Medlem Styret for J. H. Jørgensen Orgelfabrikk A/S 1961-1970
 • Formann Representantskapet for Den norske Bank 1990-1996

Litteratur

 • En rekke foredrag om sikkerhetspolitiske, økonomiske og andre politiske spørsmål
 • Willoch, Kåre: "Næringsfrihet fra historisk synspunkt." I: Frihet og fremskritt, Dreyers forlag 1955
 • Aarvik, Lars og Kåre Willoch: Den personlige sparing, Bergen 1956
 • Bachke, L. B. og Kåre Willoch: Prispolitikken i Norge; en vurdering av retningslinjer for fremtiden på grunnlag av erfaringer fra efterkrigstiden, Oslo 1959
 • Willoch, Kåre: Det eiendomsbesittende demokrati, Oslo 1959
 • Willoch, Kåre: "EEC-EFTA." I: Europa, Minerva Oslo 1966
 • Willoch, Kåre: "Norsk skipsfartspolitikk." I: Økonomi og politikk, Aschehoug 1971
 • Berg, Carl Johan: Kåre Willoch. Mannen og myten, Oslo 1978
 • Berg, Carl Johan og Kjell Arne Bratli: Kåre Willoch. Vår nye statsminister, Oslo 1981
 • Nævdal, Bodil: Dager efter dette: et politisk portrett av Kåre Wiloch, Grøndahl Oslo 1987
 • Willoch, Kåre: "Kirkens politiske engasjement." I: Kirke og kultur nr. 3, 1987
 • Willoch, Kåre: "Tid for reformer i forholdet mellom storting og regjering." I: Full sysselsetting og økonomisk vekst?, Festskrift til Eivind Erichsen, Oslo 1987
 • Willoch, Kåre: "Hovedlinjer i norsk sikkerhetspolitikk." I: Den Norske Atlanterhavskomité. Skrifter : 11, 1987
 • Willoch, Kåre: "Per Lønning, politiker og stortingsmann." I: Tjeneste, tro og tanke : festskrift til biskop, dr.theol. & philos. Per Lønning, 1988
 • Willoch, Kåre: Minner og meninger. Bd. 1, Til slutten av sosialdemokratiets storhetstid, Oslo 1988
 • Willoch, Kåre: "Også en annen historie." I: 40 førti år norsk-tyske forbindelser 1949-1989, Oslo 1989
 • Willoch, Kåre: Statsminister, Oslo 1990
 • Willoch, Kåre: "Konservatisme, borgerlighet og sosialdemokrati." I: Vilkår og vekst : festskrift til Jan P. Syse på 60 årsdagen 25. november 1990, Oslo 1990
 • Willoch, Kåre: "Norsk forsvar i 1990-årene." I: Den Norske Atlanterhavskomité. Skrifter : 146, 1992
 • Willoch, Kåre: "International harmony requires global environmental protection." I: EED publication Fridtjof Nansens Institutt (FNI) no. 2, 1992
 • Willoch, Kåre: Krisetid; hvorfor meget går galt, og veien videre, Schibsted Oslo 1992
 • Willoch, Kåre: Forsvarskommisjonen av 1990. I: Norsk militært tidsskrift årg. 162, nr. 5, 1992
 • Willoch, Kåre: "Minner og refleksjoner om Jakob Sande som lærer." i: Jakob Sande, Jakob Sande-selskapet 1992
 • Willoch, Kåre: "Erfaringer fra samarbeidet mellom Norge og Finland på politisk nivå", i: rapport fra seminaret Finland-Norge, Renvall-instituttet Helsingfors 1994
 • Willoch, Kåre: "Hvor uavhengig bør sentralbanken være?" I: Stabilitet og langsiktighet: Festskrift til Hermod Skånland, Aschehoug 1994
 • Willoch, Kåre: "Erfaringer fra politisk lederskap - og noen tanker og deres anvendelighet på andre områder." I: Tanker om ledelse i kjølvannet av LOS, Norges forskningsråd, 1994
 • Willoch, Kåre: "De langsiktige hensyn.", i Dalland, Evans, Frønes og Kjølsrud (red): Velferdssamfunnets barn, Ad Notam Gyldendal 1994
 • Helgesen, Vidar, Jan Tore Sanner og André Støylen (red.): Grenser for politikk: Høyre som grensevakt, Schibsted Oslo 1994
 • Willoch, Kåre: "En statsråds muligheter og begrensninger." I: Livssyn og politikk: Festskrift til Kåre Kristiansen, Schibsted 1995
 • Willoch, Kåre: En ny miljøpolitikk, Gyldendal 1996
 • Willoch, Kåre: "Slekters gang.", i Ingen er som bestefar, Genesis forlag Oslo 1998
 • Willoch, Kåre: Tanker i tiden: om etikk, samfunn og kultur, Cappelen Oslo 1999
 • Willoch, Kåre: Myter og virkelighet, Cappelen Oslo 2002
 • Willoch, Kåre: "Oljemakt på hjemmebane, Myter om oljepolitikken.", i Maiken Ims og Fredrik Engelstad (red.): Olje og makt, Oslo 2003
 • Willoch, Kåre: Utfordringer, Cappelen Oslo 2004
 • Willoch, Kåre og Odvar Nordli: Alvorlig talt: samtaler om politikk, Aschehoug Oslo 2008