Breie, Lars

Breie, Lars (1907-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Breie, Lars har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 03.04.1907 i Ål, Buskerud
 • Død 05.10.1999
 • Sønn av gårdbruker Eirik T. Breie (1873-1959) og husmor/gårdbruker Halldis E. Trinterud (1875-1913)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Buskerud, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 1950 - 1953, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Sekretær, Stortinget, 29.06.1948 - 10.01.1950

  1950-53

  Sekretær, Stortinget, 17.01.1950 - 11.11.1950

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Sekretær, Protokollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1950 - 15.01.1952
  Formann, Protokollkomiteen, 23.01.1950 - 11.01.1951
  Medlem, Protokollkomiteen, 11.01.1951 - 15.01.1952
  Medlem, Militærkomiteen, 15.01.1952 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1929
 • Cand.jur. 1933

Yrke

 • Praktiserende overrettssakfører i Ål 1933-1948
 • Formann i Riksrevisjonens kollegium og sjef for Riksrevisjonen 1950-1978
 • FN-stipendium for å arbeide i Treasury og Audit Department i London 1952

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 1979

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Ål Kommunestyre 1937-1940
 • Ordfører Ål Kommunestyre 1940-1940, 1945-1945

Offentlige verv

 • Formann Alderstrygdnemnda, Ål 1937-1940
 • Formann Styret for Ål kommunale elektrisitetsverk 1938-1940
 • Formann Forsyningsnemnda, Ål 1939-1941
 • Formann Komiteen for utarbeidelse av lov om innlandsfiske 1947
 • Formann Utvalg av 1947 for organisering av et direktorat for viltstell og fiske fra 1947
 • Medlem en rekke delegasjoner til INTOSAI-kongresser 1953-1977
 • Medlem FNs revisorråd 1955
 • Medlem Statens rasjonaliseringsråd 1955-1973
 • Formann FNs revisorråd 1956
 • Medlem Statsselskapskomiteen av 1957 fra 1957
 • Medlem FNs revisorråd 1957-1959
 • Medlem Utvalg av 1957 til å gjennomgå lovbestemmelsene om Laks- og sjøørretfiske fra 1957
 • Formann FNs revisorråd 1960
 • Formann Revisorrådet for Det internasjonale energibyrået IAEA 1960-1963
 • Medlem FNs revisorråd 1961
 • Formann OECDs revisorråd 1963-1966
 • Medlem Utvalg av 1964 til å utrede og vurdere gjeldende reglement og instrukser for departementene fra 1964
 • Ekstern revisor Den internasjonale arbeidsorganisasjonen 1967-1974
 • Ekstern revisor Pan American Health Organization 1967-1974
 • Ekstern revisor Verdens helseorganisasjon 1967-1974
 • Medlem Partifinansieringsutvalget 1968
 • Medlem Styret for International Organization of Supreme Audit Institutions 1971-1977
 • Viseformann Joints Panel of External Auditors of UN and the Specialized Agencies 1971-1973

Litteratur

 • Breie, Lars: Ål kommune 1837-1937, Drammen 1937
 • Breie, Lars: The auditing and control of government accounts in Norway, Oslo 1960