Evensen, Lars Samuel Myhrer

Evensen, Lars Samuel Myhrer (1896-1969)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Evensen, Lars Samuel Myhrer har avgått ved døden.

Finn informasjon etter