Gjørwad, Sverre

Gjørwad, Sverre (1885-1969)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 80 dager

Gå til bildegalleri

Gjørwad, Sverre har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.11.1885 i Kviteseid, Telemark
 • Død 15.07.1969
 • Sønn av lærer og kirkesanger Olav Gjørwad (1860-1951) og Bergit Brekke (1865-1959)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Østfold, 1950 - 1953, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1954 - 1957, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.01.1950 - 28.06.1952
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 28.06.1952 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Steinkjer skogskole 1905
 • Norges landbrukshøgskole, skogbruksavdelingen 1909

Yrke

 • Stipendiat ved NLH 1909-1910
 • Assistent i Smålenenes skogselskap og lærer ved Østfold skogskole 1910-1916
 • Fylkesskogmester i Oppland 1916-1921
 • Bestyrer av Østfold skogskole 1921-1926
 • Skogbrukslærer og leder av skogbruksavdelingen og skogkurser ved Østfold landbruksskole 1926-1956

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tune Formannskap 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Skogutvalget, Tune fra 1929
 • Medlem Skogrådet, Tune fra 1929
 • Formann Skogrådet, Tune fra 1932
 • Formann Brenselutvalget, Østfold 1940-1948
 • Formann Takstutvalget for Tune domssogn fra 1945
 • Formann Tømmerfordelingsnemnda for Halden-vassdraget 1946-1947

Tillitsverv i partier

 • Formann Tune høyreforening 1938-1940, 1946-1949

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsmann Nedre Glommen salgsforening 1940-1951
 • Tillitsmann Østfold skogselskap 1946-1955
 • Varamedlem Styret for Nedre Glommen salgsforening 1951-1955
 • Formann Tune fellessalg (senere Tune skogeierlag) 1951-1957