Grønland, Laurits

Grønland, Laurits (1887-1957)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1945-1949
Ansiennitet:
13 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Grønland, Laurits har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.06.1887 i Nes, Buskerud
 • Død 29.03.1957
 • Sønn av småbruker Anders Larsen og Synnøve Olsdatter

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1931 - 1933, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 4 for Vestfold, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 1945 - 1949, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Midlertidig president, Stortinget, 17.09.1946 - 30.09.1946

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Formann, Protokollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Festningsartilleriets underoffiserskole Oscarsborg 1909
 • Jernbanens trafikkskole 1911

Yrke

 • Gjetergutt, skogs- og gårdsarbeider 1896-1905
 • Telegrafist NSB 1912-1918
 • Ekspeditør NSB Drammen 1918-1937
 • Fullmektig NSB Drammen 1937-1939
 • Førstefullmektig NSB Drammen 1939-1948
 • Sekretær NSB Drammen fra 1948

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Skoger Formannskap 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Lier Sykehus økonomiske nemnd (representant for Vestfold fylke)
 • Medlem Ligningsrådet, Strømsgodset
 • Medlem Bygningsrådet, Strømsgodset