Skaret, Laila

Skaret, Laila (1959-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 2005-2009
Ansiennitet:
0 år, 5 dager

Gå til bildegalleri